Odla ätbart i varje vrå

Om hur du kan planera din trädgård för att odla ätbart även utan de bästa förutsättningar. Och för att kunna odla ätbart i varje vrå.

Den optimala platsen för en prunkande köksträdgård är en någorlunda plan yta som ligger i full sol, med bördig (och djup) jord och tillgång till vatten. Fruktträd och bärbuskar klagar inte heller över en sådan tillvaro.  Helst ska köksträdgården även vara på en plats som du passerar ofta i ditt dagliga liv.

Olika bär som går att skörda i juli i min inte alltför solig trädgård
Olika bär som går att skörda i juli i min inte alltför solig trädgård

Men hur gör man om marken lutar, det är lite för skuggigt, dålig jord eller långt bort från en vattenkälla? Eller om man inte har en trädgård alls?

Det här inlägget är början på en serie av blogginlägg och är tänkt som en vägvisare – här hittar du (förhoppningsvis) det specifika problemet som förhindrar dig från att odla ätbart. Och så småningom fyller jag på i det här vägvisande inlägget med länkar till olika specifika inlägg som har lösningar eller olika infallsvinklar till de olika problemen. 

Det kan ta ett tag för mig att jobba fram alla inlägg, så prenumerera gärna på nyhetsbrevet om du vill hålla dig uppdaterad!

Beräknad läsningstid: 13 minuter

Giftfri och klimatsmart krisberedskap

Fördelarna är många med att odla så mycket som möjligt av maten själv. Delvis får man koll på hela processen – för att kunna äta frukt och grönsaker utan rester av bekämpningsmedel. Men det är även bra för klimatet att odla mer mat lokalt – bland annat äter man mer i säsong och grönsakerna reser inte så långt.

En annan aspekt av att odla mer ätbart lokalt är för att öka krisberedskapen. Vi kommer känna av effekterna av klimatkrisen mer och mer. Och livsmedelsbutikerna har inga lager längre, utan skulle bli utan mat inom loppet av några dagar om leveranserna skulle förhindras av någon anledning.

Trosa kommun har börjat jobba med krisberedskap i projektet Odla vardagsmaten.

Ätbart måste inte vara ettåriga grönsaker

En viktig pusselbit i mina egna försök att odla ätbart på allt annat än optimala ytor är att jag odlar många ätbara perenner (eller fleråriga grönsaker) och flera olika bärbuskar. Detta är en del av ett odlingssystem som heter skogsträdgårdsodling. Skogsträdgårdsodling eller odling av fleråriga grönsaker är ett utmärkt komplement till vanlig grönsaksodling. Man kan dessutom ha skogsträdgårdsodling på små ytor.

Att även odla ätbara perenner ger flera möjligheter att odla ätbart i varje vrå! Här en blandad sallad av fleråriga växter och (bakom) en skål med lungrot.
En blandad sallad av fleråriga växter och (bakom) en skål med lungrot

Om du är nyfiken på skogsträdgårdsodling läs mer i inlägget: Skogsträdgård – ditt ätbara mångfaldsparadis

Eller för att lära dig mer om fleråriga grönsaker och alla fördelar med dessa läs inlägget: Ätbara perenner i din trädgård

Mer ingående tips att tänka på när du väljer bärbuskar och fruktträd: Tips för att välja bärbuskar och fruktträd

Tips för planering av köksträdgård

bild av nyskördade grönsaker från kolonilotten 2022
En skördebild

Jag har samlat några tips på hur du kan tänka när du planerar din köksträdgård – dessa tips kan vara användbart oavsett hur ytan ser ut.

Läs inlägget: 10 designtips för din köksträdgård

Vanliga hinder till att odla ätbart

Så vad är det som skulle kunna sätta käppar i hjulet för vårt odlingsäventyr? Och hur kommer man runt problemen? Jag tror att de flesta odlingsproblem kan bottna sig i 

  • brist på ljus, 
  • brist på jord, 
  • brist på vatten (eller vattnet är för långt bort)
  • eller brist på markyta. 
  • Om marken lutar väldigt mycket uttrycker sig ofta problemet som en blandning av jord- och vattenbrist, men vi tar odla i slänt som en egen punkt ändå.

Jag brukar även säga att min egen grönsaksodling är ett pågående forskningsprojekt om vilka grönsaker som klarar sig utan någon vidare tillsyn. Som är ett problem som bottnar i brist på energi. Eller brist på tid – effekten är ju detsamma. Så vi tar nog ett kapitel om det så småningom!

Observera att fokus i inläggserien ”Odla ätbart i varje vrå” framförallt är på planering av dina odlingsytor. Det finns otroligt många bra inspirations- och kunskapskällor till hur själva odlingen kan gå till. Min egen absolut favoritkälla till inspiration och kunskap är Lena Israelsson som, förutom att ha skrivit flera olika helt fantastiska böcker, även har en blogg Odla Mat.

Du har brist på solljus i din trädgård

Full sol är ju bra för att odla ätbart – oavsett om du odlar ett- eller fleråriga grönsaker, frukt- och nötträd eller bärbuskar. Så länge det finns tillräckligt med jord och vatten. Vissa grönsaker och växter går inte att förhandla med, men om din trädgård är lite åt det skuggiga hållet är det ändå inte helt kört.

Halvskugga

Halvskugga (dvs 3-6 timmar direkt sol per dag). Här kan man odla vissa bärbuskar med hygglig skörd. Även mindre solkrävande ettåriga grönsaker såsom sallad och andra bladväxter kan ge bra skörd i halvskuggigt läge. Och det finns en hel del ätbara perenner som trivs och ger bra skörd i halvskugga. 

Läs mer i inlägget: Bärbuskar till (halv-)skuggiga lägen

Skugga

När det gäller skugga (dvs 3 timmar eller mindre direkt sol per dag) beror det på vad det är som skuggar området. Är det kompakt skugga hela tiden från ett hus eller t.ex gran eller tuja så är man begränsad. Gran och tuja påverkar även själva jorden med rötter som tar näring och vatten. Granbarren innehåller dessutom ämnen som hämnar tillväxt av fröer och groddplantor, så det är ju inte mycket som trivs där intill. 

Om skuggan däremot kommer från ett lövfällande träd eller buske så öppnar det upp möjligheterna. Lövfällande träd och buskar kastar nämligen inte lika mycket skugga tidigt på våren innan lövsprickningen. Dessutom varierar skuggan från olika träd och buskar beroende på hur tät både grenarna och bladen sitter, och ibland även beroende på hur växten har beskurits.

Kan det vara att den bästa användningen för ett område med kompakt skugga är en kompost?

Inlägget 8 ätbara perenner torr skugga handlar om ett antal fleråriga grönsaker som växer och ger skörd i ett område som delvis är skuggad av lövfällande träd, och delvis av ett växthus.

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Det finns inget vatten i närheten av bästa odlingsplatsen

En förutsättning för att kunna odla ätbart (eller för att kunna odla överhuvudtaget) är ju vatten. Hur fixar du bevattning på ett hållbart sätt om trädgårdens soligaste område är en bit bort från huset? Och därmed även en bit bort från möjligheterna att samla regnvatten från hustaket…

Grönsakslandet är den del av trädgården som kommer behöva bevattning vid någon tidpunkt så länge man odlar. Självklart finns det ju olika metoder för att minska bevattningsbehovet men det är svårt att helt undvika bevattning i ett grönsaksland. Eftersom vatten är tung är det bra om det finns i direkt anslutning till grönsakslandet.

Ett växthus behöver ju dessutom alltid bevattning.

Läs ett generellt inlägg om Vattentänk – att spara och ta tillvara vatten i trädgården

Och sedan finns det ett antal mer specifika inlägg om att leda regnvatten till mer kluriga platser i trädgården:

Frukt- och bärskörden blir ju alltid bättre om buskarna och träden får lagom med vatten. Under etableringstiden behöver alla växter det jag kallar för aktiv bevattning. Men om marken är naturligt torrt kan det även vara bra att ordna med passiv bevattning längre fram.

Läs inlägget om Passiv bevattning

Det finns knappt någon jord där du vill odla ätbart

Hur gör man om den optimala platsen för grönsaksodling ligger på ett berg, eller på en hårdgjord yta? Eller om den befintliga jorden är så pass dålig (tänk hårdpackad lera, till exempel) att det inte går att odla någonting ätbart i?

Hur vet du om jorddjupet räcker för växterna du tänker plantera?

Inlägg: Rekommenderat minsta jorddjup

Läs ett väldigt nischat inlägg om hur man kan skapa egen jord i en liten trädgård (där det finns brist på organiskt material och brist på plats att ha en kompost)

Inlägg: Skapa egen jord i en liten trädgård

Läs om hur vi designade jord från det som fanns nära till hands hos en av mina kunder:

Inlägg: Skapa egen jord – ett exempel

Läs ett väldigt spännande inlägg om hur man kan skapa färdig kompost inom 2,5 till 3 veckor:

Inlägg: 21-dagars kompost

Jag har även ett övergripande inlägg om jord om du är nyfiken på mer: Klimatsmart under ytan – om jord, kompost och kretslopp i trädgården

Marken lutar

Om marken lutar på den bästa möjliga odlingsplats så finns en hel del att ta itu med för att inte allt vatten och jord ska bara rinna nerför backen.

Inlägg: Odla ätbart i slänt

Ingen trädgård att odla ätbart i

Det är ett oerhört privilegium att ha mark att odla på. Detta bör vi som har trädgårdar aldrig glömma – även om marken lutar, eller det finns för mycket skugga. Och ska man odla någorlunda mängder grönsaker så krävs det mark – om ingenting annat behöver du någonstans att ställa krukor och behållare. 

Tomatodling i hinkar på garageuppfarten. Jag har planer på att utveckla denna odlingsplats med flera olika grönsaker under 2024
Tomatodling på garageuppfarten. Jag har planer på att utveckla denna odlingsplats med flera olika grönsaker under 2024

Det allra mesta av det jag håller på med går ut på att hjälpa den som har en trädgård. Men jag tänker att jag ändå kan försöka hjälpa dig som saknar mark att odla på två sätt:

Inlägg: Odla ätbart i kruka och behållare

Inlägg: Odla utan trädgård

När tid och energi inte räcker till

Bild från min kolonilott 2022 - ett år då energin räckte till att odla ganska mycket ätbart
Bild från min kolonilott 2022 – ett år då energin räckte till att odla ganska mycket ätbart

Det är onekligen så att jag får de bästa grönsaksskördar när jag har lagt ner tid på min grönsaksodling över hela säsongen. Men även i år (som var ett sällsynt dåligt odlingsår när det gäller tid och energi för min del) lyckades jag skörda en del. Och jag hade kunnat skörda betydligt mer från mina fleråriga grönsaker än jag gjorde.

Ett inlägg med 10 tips som sparar tid när du odlar ätbart

Flera problem med att odla ätbart?

Och nu vill jag veta om jag har missat något? Vill du odla mer ätbart och har något annat än de problem jag har tagit upp här som hindrar dig? Skriv gärna en kommentar i så fall…

PS: Kommentarer från min man på den här punkten lyder så här: 

  • Motivationen! Man blir smutsig!
  • Jobbigt! Finns på ICA!

Jag har kanske lite att jobba med här hemma…

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.