Jord och vatten

Biologisk balans i dammen

Biologisk balans i dammen

Vi försöker uppnå biologisk balans i vår damm med hjälp av växter och djur och utan filter och pump. Hur gick första säsongen?

läs mer
Mot en torvfri trädgård

Mot en torvfri trädgård

Hur skapar du en torvfri trädgård? Jordfabrik, gröngödsling, kompost, evighetsjord… Så här gick det för mig under 2022.

läs mer