Jord och vatten

Rekommenderat minsta jorddjup

Rekommenderat minsta jorddjup

Ett inlägg om det rekommenderade minsta jorddjupet för olika växter, vad detta egentligen betyder och vad som är viktigt att tänka på.

läs mer
Leda regnvatten med rännil

Leda regnvatten med rännil

Vi byggde en rännil för att leda regnvatten till vår damm. Ett inlägg om hur vi gjorde samt några generella tankar om rännilar i trädgården.

läs mer
Biologisk balans i dammen

Biologisk balans i dammen

Vi försöker uppnå biologisk balans i vår damm med hjälp av växter och djur och utan filter och pump. Hur gick första säsongen?

läs mer
Mot en torvfri trädgård

Mot en torvfri trädgård

Hur skapar du en torvfri trädgård? Jordfabrik, gröngödsling, kompost, evighetsjord… Så här gick det för mig under 2022.

läs mer