maj 25, 2024 | Jord och vatten | 0 Kommentarer

Samla regnvatten med integrerade system

Om att samla regnvatten i din trädgård med integrerade system för att ta tillvara varende droppe regnvatten och skapa vattenhabitater till djur- och insektslivet. 

Ett integrerade system är med andra ord en lösning där du kopplar ihop de olika element du har för att samla regnvatten. Syftet med detta integrerade system är att samla och ta tillvara varenda droppe regnvatten. Överskottsvattnet från ett vattenelement blir inflöde till nästa element.

Dessutom vill du skapa så många olika vattenhabitater som möjligt för att gynna den biologiska mångfalden. Och att det vattnet som blir över infiltrerar långsamt ner i marken för att för att återgå till vattnets kretslopp.

Här presenterar jag några exempel av integrerade system samt en idé.

Beräknad läsningstid: 16 minuter

Vatten som energiflöde och olika vattenelement

Vattenspegel på Millesgården

Jag har skrivit en hel del om olika vattenelement vi kan skapa i trädgården. Dessutom tänker jag att vi behöver sluta tänka bara på att samla regnvatten för eget bruk som ett sätt att spara kranvatten. Detta är ju väldigt viktigt såklart, men ju mer jag lär mig om vatten desto mer inser jag att vi är en del av någonting större. Och att ett av våra mål med att ta tillvara regnvatten i trädgården borde vara att se till att vi behåller vattnet i den hydrologiska cykeln. Det vill säga – att inte bara skicka det vi inte behöver ut i dagvattensystemet.

Läs mer i inlägget Vattentänk – att spara och ta tillvara vatten i trädgården om vatten som energiflöde. Detta inlägg fungerar också som vägvisare till andra blogginlägg som handlar om olika vattenelement.

Tänk integrerad

Att samla regnvatten med integrerat system kan vara så enkel som att observera att det kommer mycket överskottsvatten från regntunnan närmast köksträdgården. Den integrerade lösningen i så fall kan vara så enkel som att seriekoppla två regntunnor tillsammans och sedan leda den minskade mängden överskottsvatten till en plantering, till exempel av bärbuskar.

Seriekopplade regntunnor hos en kund för att samla dubbelt så mycket regnvatten från ett stuprör
Seriekopplade regntunnor hos en kund

Men du kan också tänka lite större och försöka planera ett integrerat system som samlar och tar tillvara regnvatten i hela trädgården.

Om du gillar att ha mer struktur på dina funderingar över vatten så finns det ett antal principer du kan använda. Läs 8 principer för att ta tillvara regnvatten

Exempel: Samla regnvatten från stuprör via regntunnor, damm och swales

Hem hos mig har vi anlagt en trädgårdsdamm där huvudsyftet är att skapa habitat och öka biologisk mångfald. Ett stuprör leder regnvatten direkt in i en rännil som leder vattnet vidare ner till dammen. Överskottsvattnet från dammen hamnar i ett system av swales. 

Vår trädgårdsdamm
Vår trädgårdsdamm

En swale (engelskt ord) är ett dike grävt parallellt med markens konturer som man vanligtvis fyller med löst organiskt material. Syftet med en swale är att bromsa vatten som är på väg nerför en slänt, sprida ut det och låta det sippra ner i marken istället. Växterna intill dessa diken får i sin tur bättre tillgång till vatten.

Läs mer i detalj om hur vi har gjort dammen i inlägget Att anlägga en trädgårdsdamm

Vi har ett stuprör till på den sidan av huset. Vid detta stuprör har vi bara plats med en liten vattentunna – den ligger lite inklämd mellan husväggen och växthuset. Vattentunnan i sin tur är även den lite svåråtkomlig. Men nu har vi placerat en större vattentunna vid växthusdörren och kopplat ihop den med den lilla tunnan vid stupröret (de ljusa pilarna) Den stora tunnan ligger mycket bättre till för att kunna använda vattnet i växthuset. Dessutom kan vi nu leda överskottsvattnet från tunnan in i rännilen som är kopplad till dammen (mörkare pilar). Så nu kan man säga att vi har ett fullt ut integrerat system för att samla och ta tillvara regnvatten på den sidan av huset. Inte så snyggt, men förhoppningsvis kommer rosenbönorna klä in den stora tunnan så småningom.

Tunnan intill växthuset. Vi samlar vatten från stupröret bakom växthuset och leder det med en slang mellan öppna kranar på både tunnor till den stora tunnan vid växthuset.
Tunnan intill växthuset

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Exempel: Samla regnvatten från stuprör via regntunnor och leda det in i ett växthus

Min pappa har seriekopplat två mindre regntunnor för att samla regnvatten i ett trångt utrymme. När dessa är fyllda leder han vattnet vidare ner till en tank i växthuset. Vattennivån i växthusets tank kontrollerar han med hjälp av en flottörventil.

Diagram av hur man samlar regnvatten från stuprör och leder det in i ett växthus
Diagram av hur man samlar regnvatten från stuprör och leder det in i ett växthus

Läs mer detaljer om detta integrerade system i inlägget: Hur man leder regnvatten in i ett växthus – ett exempel.

I det här fallet åker överskottsvattnet från regntunnorna ut i dagvattensystemet. För att behålla regnvattnet i kretsloppet skulle man istället kunna leda överskottsvattnet till en regnbädd eller en swale. Det finns troligen inte tillräckligt mycket överskottsvatten för att fylla en damm i det här fallet. Men om du istället vill hålla kvar vattnet lite längre i trädgården skulle du kunna skapa något mellanting. Till exempel en regnträdgård med vattenreservoar i botten eller en minivåtmark.

Naturskyddsföreningen i Skåne har en instruktion om hur man gör en egen våtmark

I inlägget Vattentänk – att spara och ta tillvara vatten i trädgården kan du läsa om olika sorters regnbäddar.

Exempel: Samla regnvatten från stuprör via trädgårdsakvedukt, bevattningsdamm och regnträdgård

I det här exempel leder man vatten med en trädgårdsakvedukt vidare till en damm. Dammen används för bevattning och de hämtar vattnet antigen med hink eller pump. Överskottsvattnet från dammen rinner ut in en grusgång som leder till en lägre punkt i trädgården där det finns en regnträdgård i form av en slingrande bäck. Vattnet sipprar ner i marken och stannar därför i den hydrologiska cykeln.

Trädgårdsakvedukt som leder regnvatten från taket till en damm. 
Bild & trädgård: Isolde Broekmans Krumholt.
Trädgårdsakvedukt som leder regnvatten från taket till en damm. 
Bild & trädgård: Isolde Broekmans Krumholt.

En trädgårdsakvedukt är ett utmärkt sätt att skapa fallhöjd i en platt trädgården så du kan leda vatten dit du behöver det. Läs mer i inlägget Trädgårdsakvedukt – spara regnvatten, tid och din rygg

Det är Isolde Broekmans Krumholt som har designat och skapat detta system. Isolde driver företaget Happy Apple Tree i Skåne. 

Från andra delar av hustaket samlar de även vatten i två nedgrävda IBC-tankar. Därifrån går vattnet med hjälp av en pump direkt till en kran i växthuset. Fördelen är att det vattnet inte fryser. Nackdelen är att man behöver tömma tankarna delvis på våren för att det luktar lite. Men då kan man vattna alla buskar och nya träd ute i trädgården som en rivstart inför sommaren. 

Idé: Samla vatten från en utedusch och led det in i odlingarna

Det är verkligen en njutning att duscha i en utedusch på sommaren, tycker jag. Jag har testat detta hos diverse olika vänner med sommarhus. Men det kändes inte aktuellt i stan där insyn kan förekomma inte bara från sidan utan även ovanifrån. Men sedan såg jag denna fantastiska utedusch (bild nedan) i en privat trädgård. Det är ju klart att en utedusch kan ha tak också!

Underbar utedusch med tak
Underbar utedusch med tak

Filtrera bort tvål

Nästa fundering. Om du har en utedusch vill du använda vattnet som kommer därifrån till att bevattna dina växter. Men hur gör man med tvålrester? Självklart använder man miljövänlig tvål men det är nog ändå inte bra att bygga upp tvålrester i jorden tänker jag. Jag rådgjorde med Bodil från Fokus Grönt och hon hade en genialisk lösning. Lösningen: att först leda vattnet genom en separat del med grov sand eller grus (jag tänker 2-6 makadam till exempel) för att få tvålresterna att fastna. Materialet i den här filterdelen kan du periodvis ta bort for att spola bort tvålresterna. Detta borde göra att det finns mycket mindre tvålrester kvar i vattnet från uteduschen när det rinner vidare ut i trädgården. 

Väl ute i trädgården kan vattnet hamna i en regnbädd, torrbäck eller varför inte i en swale där den ger vatten till fruktträd och bärbuskar.

Så nu är det enda problemet att det finns exakt noll utrymme för en utedusch i vår trädgård…

Samla regnvatten i jorden och växterna i en skogsträdgård

Sist vill jag berätta om det ultimata integrerade systemet för vatten – en skogsträdgård. I en skogsträdgård försöker man efterlikna en lövskog och det sättet som en skog har för att ta hand om sig själv men med syftet att producera mat (främst). 

Läs mer om vad skogsträdgårdsodling är i inlägget: Skogsträdgård – ditt ätbara mångfaldsparadis

Den här skylten säger allt om skogsträdgårdsodling.
Den här skylten säger allt om skogsträdgårdsodling.

Skylten ger en väldigt bra beskrivning av skogsträdgårdsodling. Men på vilket sätt är en skogsträdgård ett integrerat system för att samla regnvatten? Här är några sätt man skapar ett integrerat system för vatten med en skogsträdgård:

1.Interception (eller hejdande) av regnvatten

I en skogsträdgård fyller du alla nischer i tid och rum. Detta gör du delvis genom att plantera växter i olika skikt tillsammans. Som till exempel att kombinera några höga träd, lägre träd, höga buskar, lägre buskar, örter, klätterväxter och marktäckare. Alla dessa lager av bladverk hejda regndropparna vilket delvis gör att vattnet faller mycket mjukare på jorden jämfört med om regnet hade fallit direkt på marken utan att bladverket hade kommit i vägen. Detta kallar man för interception. Vattnet kan även avdunsta tillbaka upp i atmosfären från ett blad. Detta gör att de skadliga effekterna av ett skyfall kan minska i en skogsträdgård. Men det gör det även lättare för vattnet att skonsamt infilterera i marken.

Bladverk i flera lager gör att regnvatten faller mjukt på jorden och infiltrerar lättare. Här samlar man regnvatten i jorden. Bild från min skogsträdgård
Bladverk i flera lager gör att regnvatten faller mjukt på jorden. Bild från min skogsträdgård

2.Fleråriga växter

I en skogsträdgård odlar man framförallt fleråriga växter. Dessa får större rotsystem jämfört med ettåriga växter. Och eftersom växterna är fleråriga står de ostört.

3.Marktäckning

I en skogsträdgård täcker man marken antigen med växter eller med annat organiskt material. Målet är ju såklart att trädgården ska täcka marken själv när alla växter är etablerade men i en uppbyggnadsfas kan du behöva lägga på extra organiskt material. 

4.Rötterna blir ostörda och man bygger upp jorden

Kombinationen av ostörda rötter och att man bygger upp jorden med organiskt material leder till följande vattenrelaterade fördelar:

  • Du gynnar mykhorriza. 
    Mykhorriza är komplexet mellan svamptrådar och växtrötter när dessa lever i symbios. Och en av många fördelar med mykhorriza är att de hjälper växterna att ta upp vatten.
  • Vattnet infiltrerar ner i marken lättare
  • Jorden håller fukt bättre 

5.Död ved

Inom permakultur och därmed inom skogsträdgårdsodling använder man ofta död ved på olika sätt. När den döda veden börjar förmultna får den en bra vattenhållande förmåga. Jag använder mycket död ved i min trädgård – oftast som rabattkant. 

I bilden nedan ser du hur jag även använder död ved för att hålla jorden på plats i bäddarna i slänten. Det finns död ved längs hela bädden, men det är bara närmast på bilden där Waldsteinia ternata inte har växt in mellan vedbitarna.

Död ved i min skogsträdgård. Veden blir med tiden väldigt porös och på så sätt samlar regnvatten.
Död ved i min skogsträdgård

Läs mer om död ved i inlägget: Integrera död ved i din trädgård

6. Swales 

En swale, som jag beskrev tidigare i artikeln, är ett infiltrationsdike som man gräver på konturer för att få vattnet i en slänt att infiltrera ner i marken istället för att rinna nerför slänten.

Om marken är väldigt brant gräver man lite snett från konturerna för att minska risken för jordskred vid väldigt stora regnmängder.

Överskottsvattnet från dammen går in i swalesystemet
Pilarna visar hur vattnet är tänkt att rinna i swalesystemet.
Pilarna visar hur vattnet är tänkt att rinna i swalesystemet.

Några sista ord

Du kan använda enkla knep eller mer omfattande planering för att samla regnvatten i integrerade system. Detta särskilt om du kan hitta på ett sätt att får överskottsvatten från t.ex regntunnor att fördröja sig kvar lite längre i trädgården. 

Har du flera förslag på hur man kan koppla ihop olika vattenelement i trädgården? Berätta gärna i kommentarerna i så fall.

Mer vattentänk i trädgården

Det finns många olika sätt att jobba med trädgården för att hushålla med regnvatten. Läs mer i inlägget Vattentänk – att spara och ta tillvara vatten i trädgården

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.