mar 4, 2024 | Jord och vatten | 0 Kommentarer

8 principer för att ta tillvara regnvatten

Om 8 principer för att hjälpa dig ta tillvara regnvatten i din trädgård. Principerna kan hjälpa vid både brist och överskott av regnvatten.

Dessa principer kommer, fritt översatt, från boken ”Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond, Volume 1” av Brad Lancaster (Ref [1]).

Boken som är källan till de 8 principerna för att ta tillvara regnvatten - Rainwater Harvesting for Drylands and beyond av Brad Lancaster.
Boken som är källan till de 8 principerna

Beräknad läsningstid: 17 minuter

Zimbabwe, Arizona och Sverige?

Brad Lancaster har baserat sina principer för att ta tillvara eller skörda regnvatten delvis på permakulturprinciper. Principerna är även baserade på det han har lärt sig från en man i södra Zimbabwe Mr. Zephaniah Phiri Maseko, som kallades för vattenbonden. Mr Phiri lyckades omvandla en överbetad och eroderande familjemark på 3 ha i den torraste regionen i Zimbabwe, till en prunkande oas. Brad Lancaster själv bor i Tucson Arizona och har lyckats göra någonting liknande med sin tomt.

Huvudfokus i boken är på hur man kan ta tillvara regnvatten i torra områden. Men dessa principer gäller överallt. Dessutom gäller samma principer oavsett om för mycket eller för lite regn är största problem där du har din trädgård. Och det är mycket som är sunt förnuft.

Ta tillvara regnvatten som en del av någonting större

En sumpsnigel som bor i dammen eller en annan art som hittat hit via stranden?
En sumpsnigel som bor i dammen eller en annan art som hittat hit via stranden?

Vad händer med regnvattnet som vi inte samlar för eget behov? Troligen går det ut i dagvattensystemet. Och då skickas det dagvattnet antigen rakt ut i havet, där den blandas med saltvatten, eller blandas med annat avloppsvatten och ska sedan renas i onödan. 

Om vi istället tar hand om vattnet i trädgården, även om vi inte behöver det till våra odlingar, då kan det vatten som blir över långsamt sippra ner och fylla på grundvattnet. Då är vattnet kvar i kretsloppet – den hydrologiska cykeln.

När man tänker på det sättet då vi tillvaratar regnvattnet, att vi inte bara sparar kranvatten utan även bidrar till grundvattnet, då inser vi att vår hantering av vatten i trädgården bidrar till någonting större.

De 8 principer för att ta tillvara regnvatten hänger ihop med permakulturens etik

Vårt arbete med regnvatten i våra egna trädgårdar kan på detta sätt, även hänga ihop med permakulturens etik:

  • Omsorg om jorden
  • Omsorg om människan
  • Rättvis fördelning

Genom att arbeta med att behålla regnvatten i den hydrologiska cykeln bidrar vi till att ta hand om planeten. Vi ser även till att vattnet finns kvar i den hydrologiska cykeln. Detta gynnar både oss och de som kommer efter. Rättvis fördelning? Regnvattnet som faller i våra trädgårdar tillhör inte oss. Vi lånar snarare regnvattnet tillfälligt för att bevattna våra grödor. Sedan fortsätter det cirkulera i systemet såsom det var tänkt.

Läs mer i inlägget Permakultur – vad är det?

Hur hänger de 8 principer ihop med strategin SSS & Kvack?

Liv i dammen
Liv i dammen

I inlägget Vattentänk – att spara och ta tillvara vatten i trädgården beskriver jag SSS strategin för att ta tillvara vatten. Vi vill:

  • Sakta ner vattnet
  • Sprida ut vattnet
  • Få vattnet att Sjunka in

Lägg till att vi även i möjligaste mån försöker implementera vattenlösningar som gynnar biologisk mångfald så har vi strategin SSS & Kvack (där grodans ljud får representera de djur och insekter som vi försöker skapa habitat till).

Strategin  i Vattentänk inlägget består mestadels av praktiska exempel på hur du kan sakta ner, sprida ut och få vattnet att sjunka in i marken. De 8 principerna som vi diskuterar här handlar istället mer på hur du kan tänka när du funderar på att skapa ditt system för att ta tillvara regnvattnet. Men det finns ändå en del överlappning mellan strategin och principerna. Då kan man säga att all överlappning är saker som tål att upprepas!

Även SSS strategin kommer från permakultur.

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Princip 1: Börja med observation

Du känner kanske igen dig från permakulturprincipen Observera och interagera? I permakultur vill man helst observera en trädgård under ett helt år, innan man börjar göra för mycket. Och det stämmer även när det gäller att ta tillvara regnvatten. Du kan observera hur regnet påverkar trädgården under ett år. Men du får även tid att fundera ut var du kommer behöva vatten till dina odlingar och var det skulle vara lämpligt att placera olika vattenverk (som damm, regnträdgård, våtmark osv)

Dessutom påverkar både jordmån och vind hur vatten bete sig i trädgården. Vind är uttorkande för växter och en kompakt lera kan ha dålig dränering medan sandjord dränerar oftast för fort.

Uträkningar är en form av observation

Du kan även göra uträkningar för att se var det är bäst att fokusera insatser. Till exempel räknade jag ut hur mycket vatten jag kan samla från taken på min framsida. Denna uträkning baserade jag på nederbördssiffror från 2022 och 95% avrinning. 

Uträkning av hur mycket regnvatten jag kan samla vid olika regnmängder
Uträkning av hur mycket regnvatten jag kan samla vid olika regnmängder

Jag hade en idé om att leda överskottsvattnet från vattentunna B (se bild ovan) till den närliggande rabatten och ville kolla om det skulle vara värt det. Som du ser i illustrationen ovan är det enbart vid 15mm regn att man kan förvänta sig att vattentunna B ens blir fylld.

Vi använder vattnet i den regntunnan flitigt till att vattna odlingar på garageuppfarten. Därför kom jag fram till att det nästan aldrig kommer bli överskottsvatten från den tunnan. Det skulle vara bättre att klura ut hur jag kan leda överskottsvatten från tunna A till en rabatt i så fall. Jag klurar fortfarande eftersom den tunnan sitter precis vid entrédörren med garageuppfart och gångvägar åt alla håll…

Princip 2: Starta högst upp och arbeta nedåt

Första steget med den här principen är egentligen att identifiera avrinningsområdet för din tomt. Bor du, som jag, högst upp på en kulle så finns det kanske inget avrinningsområde utanför själva tomten och huset är den högsta punkten. 

En av mina kunder har ett betydligt mer spännande avrinningsområde (se bild nedan). De har ett väldigt brant berg mot norr som syns på kartan samt att vattnet från grannen mot öster rinner mot deras tomt. De behöver ta tillvara regnvatten för deras odlingar, men även att avleda vatten som blir för mycket på fel plats.

Karta av en tomt med avrinningsområde som sträcker sig långt utanför själva trädgården.
Karta av en tomt med avrinningsområde som sträcker sig långt utanför själva trädgården.

När du har identifierat avrinningsområdet börjar du sedan högst upp med att skapa olika vattenlösningar. På så sätt börjar du med att sakta ner vattenflödet där det är som svagast. Vatten ökar nämligen i kraft allteftersom den flödar nedåt. Om du börjar högst upp har du dessutom större möjligheter att kunna använda gravitation för att leda vattnet dit du behöver det.

I mitt fall är det så enkel som att jag började med att samla regnvatten från taket närmast huset i olika regntunnor.

Princip 3: Använd små, enkla lösningar

Princip 3 handlar om att använda små, enkla lösningar istället för stora, dyra anläggningar. Små lösningar är ett bra test för att se om du har tänkt rätt. Vatten går ju inte att förhandla med och då är det bra att inte göra för stora fel. Om du dessutom har flera mindre lösningar för att ta tillvara regnvatten, som du kan bygga för hand, så blir det lättare att justera och underhålla dessa själv. 

Ref [1] presenterar två intressanta studier som visar att flera små vattenreservoarer samlar mer vatten än en stor. 

  • Studien av Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute i Dehra Dun, Indien fann att genom att öka en vattenreservoars avrinningsområde från 1 hektar till 2 hektar, minskade vattenavkastningen per hektar med så mycket som 20%. 
  • I en studie i Negevöknen fann forskaren Michael Evenari att ett 1 hektar avrinningsområde samlade så mycket som 95 kubikmeter vatten/hektar/år medan ett 345 hektar avrinningsområde däremot samlade enbart 24 kubikmeter vatten/hektar/år.

Slutsats – De flesta av oss har snarare kvm att leka med och inte hektar. Men dessa studier visar att du kan samla mer vatten om du har flera, mindre lösningar istället för en stor. Detta borde gälla även i mindre skala.

Du känner säkert igen det här i permakulturprincipen att använda små och långsamma lösningar.

Princip 4: Sprida och infiltrera vattenflödet

Så först tar vi tillvara det vattnet vi behöver för bevattning av t.ex krukor, växthus, grönsaksodlingar mm. Förhoppningsvis skapar vi även diverse vattenverk som habitat för att öka biologisk mångfald i trädgården. Nästa steg är att sprida ut det vatten som blir över och få det att infiltrera ner i marken. Det var det som Mr Phiri i Ref [1] kallade för att ”Plantera vattnet”.

En del av min skogsträdgård. Här ”planterar” jag vatten genom att ha flera olika skikt av vegetation. Att ta tillvara regnvatten med hjälp av växter!
En del av min skogsträdgård. Här ”planterar” jag vatten genom att ha flera olika skikt av vegetation. 

Här ser vi den största överlappning mellan de 8 principerna och SSS strategin. Du hittar flera exempel på hur man kan sprida och infiltrera vattenflödet i inlägget Vattentänk – att spara och ta tillvara vatten i trädgården

Princip 5: Planera för en bräddväg och hantera överskottsvattnet som en resurs

Den här principen har två delar. Av säkerhetsskäl måste du alltid ha en plan att hantera överskottsvatten och stora skyfall. Stora skyfall kommer antagligen oftare i och med klimatförändringar. Så det här betyder att du måste planera för en bräddväg när din regntunna eller damm blir full. Det är dessutom viktigt att tänka på hur ett stort skyfall skulle påverka eventuella markarbeten. Du behöver även här planera för hur du ska hantera överskottsvattnet.

Överskottsvattnet från vår damm rinner över in i en Swale där det blir en resurs för växterna i bädden intill - vi tar tillvara även överskottsregnvatten
Överskottsvattnet från vår damm rinner över in i en Swale där det blir en resurs för växterna i bädden intill

Ett exempel: Vi har grävt så kallade swales i vår trädgård. En Swale (engelskt ord) är ett dike som du gräver längs konturerna i en slänt. Syften med en swale är att sprida ut vatten längs diket. Eftersom backen där vi har våra swales är ganska brant har vi vinklat dikena litegrann så de istället ligger lite sned mot konturerna. Så om det kommer så pass mycket regn att vattnet inte hinner infiltrera ner i marken i dessa diken, kommer vattnet rinna längs diken och nerför backen istället. Sannolikheten att det här händer just i vårt fall är dock extremt låg eftersom trädgården ligger på sprängsten.

För mer information om vår damm och konceptet med swales se inlägget Att anlägga en trädgårdsdamm

Den andra delen av den här principen är att vi hanterar överskottsvattnet som en resurs. I vårt fall blir överskottsvattnet från dammen en resurs för växterna som finns i bäddarna intill våra swales. I annat fall kan du kanske leda överskottsvattnet från ett vattenelement till ett annat vattenelement i trädgården – som ett sätt att börja högst upp och arbeta nedåt (Princip 2). När du alltid tänker på att hantera överskottsvattnet som en resurs, tar du tillvara regnvattnet i flera olika led.

Princip 6: Levande och/eller organisk marktäckning

Levande marktäckning i min skogsträdgård (Waldsteinia, inte ätlig). I det här fallet hjälper marktäckningen att ta tillvara regnvatten genom att förbättra jordens vattenhållande förmåga.
Levande marktäckning i min skogsträdgård (Waldsteinia, inte ätlig)

Den sjätte principen är att vi strävar efter att alltid ha en levande och/eller organisk marktäckning. ”Och/eller” eftersom man vill täcka varenda millimeter bar jord med organiskt material eller växtlighet. 

Syftet med denna princip är för att bidra till ett levande jord som kan hålla fukt utan att tränga ut syre. Man vill få regnvattnet att dröja sig kvar så där lagom mycket. Beroende på vad du har för jordmån, ger marktäckning olika resultat. Till exempel kan marktäckning förbättra jordens vattenhållande förmåga. Med en lerjord kommer marktäckningen istället förbättra strukturen i jorden så att den dränerar bättre.

Det organiska materialet bidrar även till att bryta avdunstningen från jordytan till luften.

Dessutom skyddar marktäckningen mot häftiga regn som annars kan slamma igen ytan på bar jord.

Princip 7: Stapla funktioner

”Stapla funktioner” för att maximera fördelaktiga relationer och effektivitet. 

Här igen känner du nog igen permakulturprincipen ”Skapa integrerade system”. Denna princip brukar vi förklara i två delar:

  • Varje komponent ska ha flera funktioner. 
  • Varje viktig funktion stöds av flera komponenter.

Och det är detta som menas med att stapla funktioner.

Ett exempel av en komponent med flera funktioner: en damm som du använder för bevattning, för att skapa habitat för ökad biologisk mångfald och för att odla ätliga vattenväxter.

Närbild av fackelblomster intill vår damm
Närbild av fackelblomster intill vår damm

Ett exempel av en viktig funktion som stöds av flera komponenter: bevattningsfunktionen som du stöder med, till exempel, damm och regntunnor för aktiv bevattning och swales, organisk marktäckning och mycket växtlighet för att bidra till passiv bevattning.

Läs även inlägget om Passiv bevattning

Princip 8: Utvärdera kontinuerligt

Den sista principen för att ta tillvara regnvatten är att utvärdera kontinuerligt.

Även denna hör ihop med en permakulturprincip: ”Självreglering och återoppling”. Självreglerande system är system som korrigerar sig själv genom återkoppling. Eksosystemet Jorden är ett självreglerande återkopplingssystem. Till exempel självreglerar naturen problemet med bar jord genom fröogräs. 

När du implementerar en lösning för att ta tillvara regnvatten kommer du antagligen få någon slags återkoppling. Och eftersom vatten är som det är kommer det även göra någon slags självreglering. Du kanske märker att vattnet från ett stuprör som du leder in i en plantering rinner så pass fort att den har skapat en grop i planteringen (en form av självreglering). Det skulle kunna vara en utmärkt plats att fortsätta med gropen och anlägga en regnrabatt. Eller så väljer du att placera några stenar där stupröret mynnar ut i rabatten för att sakta ner vattnet.

Se Plats för vattnets instruktioner för att göra en Regnrabatt

Alla 8 principer hör ihop

Vi får bästa resultat med att ta tillvara regnvatten om vi försöker applicera alla dessa 8 principer. De första och sista principerna innebär i praktiken att vi både börjar och fortsätter med att observera vattnet i trädgården. Om vi startar högst upp med en mindre och enkel lösning är sannolikheten stor att vi vill fortsätta med flera lösningar allteftersom vi arbetar nedåt. Så det blir naturligt att stapla funktioner och att överskottsvattnet från ett vattenverk blir en resurs till nästa. 

Att sprida och infiltrera vattnet är någonting vi planerar för när vi inte har möjlighet eller behov att samla regnvatten från ett visst område. Och organisk eller levande marktäckning är ett ypperligt sätt att få regnvatten att infiltrera ner i marken. Med marktäckning gynnar du även ett rikt mikroliv och ökar kolinlagring i jorden.

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Referenser

[1] ”Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond, Volume 1” av Brad Lancaster

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.