8 designprinciper för en hållbar trädgårdsdesign

Hållbar trädgårdsdesign kan vara modig, generös och regenerativ.

Modig eftersom vi ändrar från att sätta huset i centrum för trädgårdsdesignen till att sätta planeten i centrum. Vilket kan göra att trädgården får ett annat utseende än hos grannarna – varav behovet av mod. Detta är fullt möjligt när vi accepterar att vi är en del av naturen och helt beroende av planetens välmående. Och, lite paradoxalt, har vi möjlighet att må bättre själva som resultat.

Generös eftersom vi nu använder våra trädgårdar för en förbättring som gynnar även andra medvarelser.

Regenerativ eftersom vi har möjlighet att jobba med jorden och växtlighet för att binda mer koldioxid och att skapa nya livsmiljöer för biologisk mångfald med ganska enkla medel.

Beräknad läsningstid: 18 minuter

Närande vs mindre tärande

Trädgården är dessutom ett av de få områden (den enda?) i den privata sfären där vi faktiskt kan göra ett positiv bidrag och inte bara nöja oss med att försöka minska vårt utarmande av jordens resurser.

Läs Skogsträdgård – ditt ätbara mångfaldsparadis för mer info om detta.

Hållbar trädgårdsdesign med helhetstänk

För att vara hållbar borde trädgårdsdesign innefattar inte bara design av form och innehåll (växter, konstruktioner och sådant) av trädgården utan även design av en plan för utförande och fortsatt vård av trädgården. Planen behöver även inkludera bland annat jord och vatten. Det är en klar fördel att ha en långsiktig plan för trädgården från början för att kunna göra eventuellt jobb som kräver maskiner vid rätt tidpunkt och på ett effektivt sätt. Men för att ha en möjlighet att vara hållbar överhuvudtaget måste anläggningen av trädgården få ta sin tid. Den tiden behöver vi framförallt för att bygga upp jorden, vilket gör att man planterar i etapper och mer på naturens villkor.

Definition hållbarhet

Den vanligaste definitionen av hållbar utveckling är: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” [1].  I dagligt tal används ofta termen hållbarhet.

När det gäller trädgård, i alla fall privata trädgårdar i Sverige, är det kanske främst tankar på ekologisk hållbarhet som är relevanta, så det är där jag fokuserar tankarna i detta inlägg.

Social hållbarhet

Dock skiljer sig trädgårdsbranschen inte från någon annan bransch eller industri. Det är ju inte alltid en självklarhet att människorna som jobbar i branschen får en skälig lön med bra villkor och rätt skyddsutrustning. Det kan vara de som jobbar med att producera varorna som vi köper till våra trädgårdar eller de som jobbar med själva anläggandet. Inte något man kan räkna med ens om arbetet utförs här i Sverige, verkar det som.

Hållbar vs Regenerativ

I permakultur pratar man mycket om regenerativ odling och jordbruk. Och att vi har gått förbi det läget när vi bara kan jobba för att behålla det vi har. Det vi istället behöver göra är att, till exempel, återskapa bra jord och förlorade livsmiljöer för olika arter. Så, för att leva upp till definitionen av hållbar utveckling, behöver vi i många fall agera regenerativt och inte bara hålla oss på samma nivå.

Läs Permakultur – Vad är det?

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Hållbara trädgårdsdesignprinciper

Så hur kan vi göra för att sätta planeten i centrum för vår trädgårdsdesign? Jo, vi skulle kunna omformulera några trädgårdsdesignprinciper. Och lägga till en och annan princip.

Här kommer åtta förslag.

Princip 1.     Vi är en del av naturen

Första princip eller tankesätt för en hållbar trädgårdsdesign: Vi är en del av naturen. Idealen hade kanske varit en bild av ett barn på en äng. Men när man har tonåringar får man nöja sig med det man kan få!
Vi är en del av naturen. Idealen hade kanske varit en bild av ett barn på en äng. Men när man har tonåringar får man nöja sig med det man kan få!

Första princip, eller tankesätt, för en hållbar trädgårdsdesign är att vi är en del av naturen. Vi är medmänniskor men även medvarelser. Vi mår bra av att vara i naturen, att betrakta grönska och att få jord under naglarna. Då menar jag inte att en trädgårdsintresserad människa mår bra av att göra det hon vill, utan att jord innehåller grejer som ökar vårt välmående när vi kommer i kontakt med den.

En del allmänaccepterade trädgårdsdesignprinciper är väldigt husorienterade. De tar för givet att vi kommer trivas bättre i trädgården om den blir mer som huset. Och det är dessa jag skulle vilja justera. För att få oss att tänka om.

Princip 2.     Skapa livsmiljöer i trädgården

Andra designprincip för en hållbar trädgårdsdesign är att skapa livsmiljöer. Ett enkelt sätt att skapa en livsmiljö är att låta gräsmattan blomma.
Skapa livsmiljöer. Ett enkelt sätt att skapa en livsmiljö är att låta gräsmattan blomma.

Med den andra principen för en hållbar trädgårdsdesign, istället för att skapa rum, skapar eller förstärker vi olika livsmiljöer i trädgården. Och om vi skapar så många olika livsmiljöer som möjligt i våra trädgårdar, förbättrar vi förutsättningar för insekt-, fågel- och djurlivet och olika växter. Det blir säkert ändå en och annan livsmiljö till människodjuret under processen, men vi sätter ett annorlunda fokus.

Princip 3.     Gör trädgården till en förlängning av naturen

Tredje principen för en hållbar trädgårdsdesign är att göra trädgården till en förlängning av naturen. Eller hur blev det här?  (Bild från vår sommarsemester i Östersund).
Gör trädgården till en förlängning av naturen. Eller hur blev det här?  (Bild från vår sommarsemester i Östersund).

För den tredje princip för en hållbar trädgårdsdesign, istället för att göra trädgården till en förlängning av huset, gör vi den till en förlängning av naturen.

Trädgården som är en förlängning av naturen kan vara en plats där du kan dingla fötterna i en naturdamm, förundras över trollsländor eller möta en rödhake under ett träd. Du kan leka kurragömma bland buskarna, ha tävlingar i att hitta småkryp och laga ”soppa” av olika blad och sådant. Jag själv spenderade mycket tid med att göra lerpajer när jag var barn, men det är kanske en engelsk grej?

Men det finns en del av huset som det är jättebra att förlänga in i trädgården – skafferiet! Att odla våra egna frukt och grönsaker är bra för alla inblandade (dvs människor och miljön).

Det är dessutom väldigt viktigt att det är lätt och lockande att ta sig ut i trädgården – utan att dratta på ändan eller spilla kaffet. Vi vill ju komma närmare naturen, inte bli inspärrad i huset av den.

Princip 4.     Återbruka så mycket som möjligt

Fjärde princip för en hållbar trädgårdsdesign är att återbruka. Ett växthus av gamla fönster skapade av en väninna till mig. Det vackraste växthuset jag har någonsin sett.
Återbruka. Ett växthus av gamla fönster skapade av en väninna till mig. Det vackraste växthuset jag har någonsin sett.

Istället för att ta det för givet att vi måste ha ett enhetligt materialval för att få en fin trädgård kan vi ta oss an konsten att återbruka. Begränsningar föder kreativitet tänker jag. Så med den fjärde principen för en hållbar trädgårdsdesign utmanar vi oss själva att återbruka så mycket vi kan från det som finns till hands.

Även om man återbrukar går det att jobba med olika material eller kombinationer av material på ett konstnärligt sätt. Dock står det väldigt ofta (i tidningar, böcker, instagram inlägg mm) om just enhetligt materialval i trädgårdsdesign som om det vore en självklarhet. Men man kan ju kombinera flera olika material för att skapa en ny enhetlighet, om man vill. Om man dessutom har lyckats skapa olika livsmiljöer i trädgården, så ser du inte alla delar samtidigt. Detta kan du utnyttja för att få olika effekter med olika material.

Läs även Skapa minnen i trädgården med återbruk

I inlägget Trädgårdens hårda material sammanställer jag olika hållbarhetsaspekter med just hårda material.

Princip 5.     Värna mörkret

Femte princip för en hållbar trädgårdsdesign är att värna mörkret. Det kan göra att vi ser mer än om vi håller oss till områden med stark belysning.
Värna mörkret. Det kan göra att vi ser mer än om vi håller oss till områden med stark belysning.

Begränsa utebelysningen utan att äventyra trygghet och olycksfallsförebyggandet. Vi påverkar insekter, fåglar och andra djur mycket mer än de flesta är medvetna om med vår utomhusbelysning. Troligen påverkar vi oss själva negativt på köpet. Dock är det ett område där vi kan göra omedelbar och effektiva åtgärdar för att hjälpa biologisk mångfald bara genom att avstå från onödig belysning. Så med den femte principen för hållbar trädgårdsdesign värnar vi mörkret.

Några tips:

  • Släck belysning när vi inte behöver den (även med hjälp av timer eller rörelsedetekor)
  • Undvik uppåtriktade ljus
  • Undvik ljus i närheten av vatten samt ljus som reflekterar på andra ytor och får dem att se ut som vatten (om man är insekt)
  • Gör mysbelysning tillfälligt – t.ex levande ljus eller mobila ljuskällor som man laddar inomhus – och inte som en del av den funktionella belysningen.
  • Tänk också att ljus alltid är relativ – ju starkare en ljuskälla är, desto mörkare kommer du uppleva området utanför ljusets sken.

Läs Utomhusbelysning påverkar den biologiska mångfalden

Läs 6 belysningstips som hjälper naturen

Princip 6.     Planera för jordfabrik och vattenverk från början

Sjätte princip för en hållbar trädgårdsdesign är att planera för jordfabrik och vattenverk i trädgården från början. Bilden visar en vy av vår nyanlagd damm i slutet av maj 2022.
Planera för jordfabrik och vattenverk från början. En vy av vår nyanlagd damm i slutet av maj. Redan nu ser vi mer insektsliv vid dammen.

Inkludera tankar om kretslopp i din hållbara trädgårdsdesign. I den sjätte principen ser vi till att planera för jordfabrik och vattenverk i trädgården från början.

Alla hushåll producerar organiskt material som ofta ses som avfall. Till vilken grad skulle ditt hushåll kunna ta tillvara organiskt material för att skapa ny jord och/eller jordförbättring?

Och så vatten. Hur skulle du kunna ta tillvara regnvattnet som faller på din tomt – till exempel genom att samla vattnet i behållaren (eller en damm) eller att sakta ner flödet så att vattnet kommer växterna tillgodo. En åtgärd kan vara så enkel som att öka mullhalten i jorden för att bättre absorbera regn.

Det kan dessutom vara möjligt att återanvända i trädgården en del av vattnet som ni har använt i huset (så kallade gråvatten).

När det gäller både kompostering och mer avancerade lösningar för att ta tillvara gråvatten är det nog bra att kolla med kommunen.

Men om du inkluderar kretsloppstänkande i själva designfasen så har du större möjlighet att planera rätt placering för en ordentligt dimensionerad kompost. Eller du kanske planerar för en damm nu som du kommer anlägga först när barnen har blivit större.

Läs Klimatsmart under ytan – om jord, kompost och kretslopp i trädgården

Läs Vattentänk – att spara och ta tillvara vatten i trädgården

Tänk på att jord och vatten är tunga

Jord och vatten är ju också ganska tungt om du ska bära runt dem, så det är bra att försöka tänka ut kluriga system för att få vattnet och jorden där du vill ha dem. Komposten vill man kanske inte ha alldeles i närheten av huset, men närhet till köksträdgården kan vara bra. Alternativt se till att det går att köra skottkärran där du behöver.

Vidare kan du med vatten ta fördel av fysikens lager (eller åtminstone gravitation) och leda det dit du behöver använda det. Läs Hur man leder regnvatten in i växthuset – ett exempel för inspiration.

Princip 7.     Designa trädgården för att minimera ev. schakt

Sjunde princip för en hållbar trädgårdsdesign är att minimera schakt. Inga tankar på schakt i den här bilden – behöver vi verkligen så mycket plana ytor i trädgården som vi ibland inbillar oss?
Minimera schakt. Inga tankar på schakt i den här bilden – behöver vi verkligen så mycket plana ytor i trädgården som vi ibland inbillar oss?

Detta är kanske mest relevant för dig som bygger nytt hus. Det är bra att ta ett helhetsgrepp och planera trädgården samtidigt som huset, åtminstone i grova drag. Ungefär så här – om du ska gräva ut för huset, finns det någonstans i trädgården där du skulle uppskatta en kulle? Schakt av jordmassor är enbart en miljöbelastning. Dessutom en stor miljöbelastning med tunga transporter. Och var ska massorna hamna?

Målet för den sjunde princip för en hållbar trädgårdsdesign är att minimera schakt.

Samma frågeställning gäller, fast i något mindre skala, om du ska gräva en damm – det kan ju vara bra för mikroklimatet runt själva dammen att ha ett upphöjt område på norrsidan. Eller så kan du planera att bara sprida ut jorden på tomten – den kanske kan vara precis den näringsfattiga jord du behöver för att anlägga din äng.

Princip 8.     Leka fritt med de prylagnostiska trädgårdsdesignprinciperna

Åttonde princip för en hållbar trädgårdsdesign är att leka fritt med de prylagnostiska designprinciper. Artipelag, Värmdö, Stockholm Det här kallar jag för utblick!
Artipelag, Värmdö, Stockholm Det här kallar jag för utblick!

Sedan är det ju fullt möjligt att leka med rörelse och riktning, siktvinklar och utblickar eller proportioner utan att orden i sig uppmuntrar till onödig konsumtion eller miljöpåverkan. Den åttonde och sista principen för en hållbar trädgårdsdesign är att leka fritt med de prylagnostiska trädgårdsdesignprinciperna (lite av en tungvrickare måste jag säga!)

Elefanten i rummet

I ett inlägg om hållbar trädgårdsdesign måste jag nämna det här med pool. Jag försöker basera det jag skriver på bloggen på fakta. Men jag hittar ingen information på svenska om poolens miljöpåverkan som inte är skriven av någon som jobbar inom poolindustrin. Med en sökning på engelska fick jag fram en studie som är gjort i Arizona. Dessvärre har jag inte kunskap att bedöma till vilken grad slutsatserna i en rapport från en delstat i USA, där temperaturer på vissa ställen kan nå över 40 grader, gäller även här i Sverige.

Så jag ställer några frågor istället:

  • En pool innehåller mycket vatten. Var kommer vattnet ifrån? (Går det att fylla poolen med regnvatten?)
  • De flesta pooler renas med kemikalier. Vilken miljöpåverkan har dessa kemikalier både i framställning och användning?
  • Hur mycket energi går åt för att värma en pool i Sverige?
  • Finns det risk att t.ex groddjur attraheras av poolvattnet och sedan dör (förgiftad av kemikalierna eller för att de inte kan ta sig ut)?
  • Hur mycket längre är poolsäsongen egentligen jämfört med badsäsongen i naturliga vattendrag? (Om man har förmånen att bo inom rimligt avstånd av en sådan)

Dessutom är det värt att notera att en kemikaliepool är ju alltid en död yta när det gäller biologisk mångfald.

Alternativ till kemikaliepool.

Men det finns faktiskt alternativ. Så kallade naturpooler är på frammarsch. En naturpool (kallas även för baddamm) är en pool där vattnet renas av växter (men även med hjälp av filter och pump). Kan dock vara ganska dyra.

En kollega i Skåne har jobbat med en enklare variant där man skapar vattencirkulation i en vanlig naturdamm (modell större) genom temperaturskillnader (mellan djup och grund vatten) och form (njurformade damm ger bättre cirkulation än runda, till exempel). Dessa kan också kallas för baddamm, så det gäller att veta vilken man egentligen menar.

Både dessa alternativ kräver nog ganska mycket utrymme.

Vad tycker du?

Jag är nyfiken på vad du tycker om dessa designprinciper för hållbar trädgårdsdesign? Kan jag vara något på spåret eller är jag helt ute och cyklar? Är de så himla annorlunda från hur många försöker tänka ändå idag? Har jag missat någonting viktig?

Skriv gärna en kommentar.

OBS: Jag har skrivit om dessa 8 principer för en hållbar trädgårdsdesign för att jag själv behöver göra förbättringar i mitt arbete och i kommunikationen med mina kunder.

Praktiska tips

Det finns även ett samlingsinlägg med praktiska tips och råd för hur du kan göra din trädgård mer miljövänlig.

Läs 12 praktiska tips för en mer miljövänlig trädgård

Kommer snart…

Fokus för det här inlägget har specifikt varit själva designprocessen för din trädgård. Reflektioner och råd om materialval kommer i ett senare inlägg.

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Referenser

[1] Från FN:s världskommission för miljö och utvecklings rapport ”Vår gemensamma framtid”, 1987. Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland ledde kommissionen varför den ibland även kallas Brundtland- kommissionen.

Läs mer om hållbar utveckling och de globala målen

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.