5 multifunktionella växter

Om 5 utvalda multifunktionella växter. Syftet är att inspirera dig att lösa så många trädgårdsfunktioner som möjligt med växter.

Beräknad läsningstid: 19 minuter

Vilka funktioner kan en (multifunktionell) växt ha?

Listan av möjliga växtfunktioner skulle kunna vara oändlig. Här är några funktioner att fundera på:

Mat och dryck

Ganska uppenbart, men väldigt viktigt. Frukt, bär, nötter, fröer, rotgrönsaker, blad och skott, blommor. Det finns många olika växtdelar vi kan äta. Och vissa växter kan man även använda för att tillverka drycker – till exempel saft från fläder och syren eller björksav.

Rosa fläderblomssaft från vår svartfläder
Rosa fläderblomssaft från vår svartfläder

Sänka temperaturen och rena luften

Växter kan minska behovet av luftkonditionering inomhus, samt sänka temperaturen utomhus. Detta gör de både genom att ge skugga och genom sin blotta närvaro. Växter kan även rensa luften från föroreningar (se även en artikel om forskningsprojektet ”Rensa luften med växter – kan urban vegetation minska exponeringen för PAH?”).

Värme och vindskydd

Växter kan även ge värme, särskilt genom att elda ved, men också genom att agera isolerande, till exempel genom att skydda en byggnad från vind.

Länk till inlägget Hur skapar man ett mikroklimat?

Öka den biologiska mångfalden.

Framför allt inhemska växter har stort värde för den biologiska mångfalden. Men även många exotiska växter ger pollen och nektar, skydd eller bär som fåglar uppskattar. Enligt Dave Goulson (ref [2]) är vilken växt som helst bättre än att bygga trädäck eller att stenlägga. Han menar att ju fler växter du har, och ju större variation, desto bättre.

Smällglim (Silene vulgaris) har en relativt hög biologisk mångfaldsrelevans, producerar gott om nektar och är dessutom ätbar. Ett bra exempel på en multifunktionell växt
Smällglim (Silene vulgaris) har en relativt hög biologisk mångfaldsrelevans, producerar gott om nektar och är dessutom ätbar.

Skydda och bygga jorden

Vissa växter kan hämta näring från luften eller från djupa jordlager. Denna näring blir tillgänglig för andra växter när dessa näringsfixerande växter vissnar ner eller tappar sina löv framåt hösten. Växter bromsar dessutom effekterna av stora skyfall och kan förhindra erosion.

Se även inlägget om Kvävefixerande växter i skogsträdgården

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Material till hantverk och bygge

Virke från träd används ofta till byggande och möbler. Men det går även att göra rep av vissa växter och använda andra för färgning och garvning (se till exempel om klibbal och gråal)

Estetiska funktioner

Om en växt enbart får din själ att sjunga, så är detta en värdefull funktion i sig (särskilt med tanke på nästa rubrik). 

Man kan även använda växter som verktyg för att skapa en estetisk effekt – till exempel för att rama in en vy, vara ett blickfång och skapa perspektiv eller rum i trädgården.

Fyllda pioner är ju inte så bra för insekter men kan ändå få vissa människors själ att sjunga.
Fyllda pioner är ju inte så bra för insekter men kan ändå få vissa människors själ att sjunga.

Minska både stress och brottslighet

Forskning visar att natur och trädgård lindrar stress och ökar människans välbefinnande. Se till exempel en artikel om Gröna rehab på Göteborgs botaniska trädgård.

Dessutom fann en forskningsstudie i Chicago att ju grönare en byggnads omgivningar var, desto färre brott rapporterades. Detta gällde både egendomsbrott och våldsbrott (Ref [3])

Tät vegetation skapar snarare en rädsla för brott

Forskarna resonerar kring att tät vegetation ofta skapar en rädsla för brott och kan användas för att dölja kriminell aktivitet. Men att det går att lösa problemet med tät vegetation genom att istället använda, till exempel, träd med höga krona och lägre planteringar som inte skymmer sikten.

Varför minskar vegetation brottslighet?

Forskarnas teori (som är baserad på ett antal olika relaterade studier) är att vegetation minskar brottslighet eftersom den:

 1. Ökar övervakningen
  1. Faktiskt övervakning (fler ögon)
   Vegetation ökar övervakningen delvis genom att fler människor vistas ute, särskilt föräldrar med barn.
  1. Underförstådd övervakning
   Ett välskött område med grönska signalerar att människor bryr sig, vilket minskar brottslighet. Dessutom kan så kallade territoriella markörer minska brottsligheten. En studie fann att välskött vegetation var den starkaste prediktorn för detta.
 2. Mildrar psykologiska föregångare till våld
  Den andra delen av teorin är att kontakt med naturen minskar mental trötthet och stress, vilket i sin tur minskar risken för våld.

Och så toapapper…

Jag måste ha med toapapper som funktion eftersom det är en utmanande tanke (åtminstone för mig) att använda blad istället för toapapper. 

Det finns flera växter med blad som sägs vara lämpliga ersättare till toapapper som t.ex vin, lammöron eller mullbär (se Rev [4] för flera förslag). 

Det som slog mig när jag började fundera på saken är vilka mängder av dessa växter vi skulle behöva bara för att torka rumpan. Jag kom fram till att en person i Sverige använder ca 90 rullar toapapper per år. Undrar hur stor trädgård man måste ha för att förse en hel familj med toapapper från blad? 

Lammöron (Stachys byzantina)
Lammöron (Stachys byzantina)

Multifunktionella växter gör trädgården mer motståndskraftig

Om du har läst andra blogginlägg som Permakultur – vad är det? eller Fokusera på funktioner när du planerar din trädgård känner du nog igen konceptet av att stapla funktioner. Man staplar funktioner på två sätt, genom att:

 • Låta varje element stödja mer än en funktion. 
 • Låta viktiga funktioner stödjas av mer än ett element

Multifunktionella växter är ett utmärkt verktyg för att nå målet att låta varje element (som en växt) stödja mer än en funktion.

Om du har många olika växter kommer trädgården vara mer motståndskraftig eftersom sjukdomar, skadedjur och även frost aldrig kommer drabba hela trädgården. Detta eftersom sjukdomar och skadedjur ofta är specialiserade på en viss växtart eller växtfamilj. Att ha en mångfald av fruktträd och bärbuskar ger också en mer motståndskraftig trädgård. De kommer att blomma vid olika tider vilket minskar risken för att alla drabbas av en sen frost.

5 multifunktionella växter

Dessa 5 multifunktionella växter har jag valt för att försöka illustrera så många olika funktioner som möjligt. Fast alla är ju ätbara. Och alla är fleråriga och passar bra i en skogsträdgård.

1.Koreansk silverbuske (Elaeagnus umbellata)

Av någon anledning är det nästan alltid koreansk silverbuske som jag nämner som exempel på en multifunktionell växt i olika sammanhang. Så den får toppa listan här!

Koreansk silverbuskes funktioner:

1a. Mat

Koreansk silverbuske ger bär som mognar väldigt sent på säsongen – kring november hos mig. Att ha bär som mognar vid olika tidpunkter hjälper till att sprida ut skördearbetet. Och att ha bär som kan mogna i november är ju inte så vanligt. Man behöver två individer för bra fruktsättning.

Koreansk silverbuske, på sätt och vis min favorit multifunktionell växt, ger bär som mognar väldigt sent på säsongen
Koreansk silverbuske ger bär som mognar väldigt sent på säsongen

1b. Näring

Koreansk silverbuske fixerar kväve genom en symbios med bakterier som sitter på rötterna. Kvävet blir tillgänglig för andra växter delvis när växtdelarna från den kvävefixerande växten bryts ner och delvis med hjälp av ytterligare en symbios, den här gången mellan växten och mykorrhizasvampar.

För andra växter som fixerar kväve läs även inlägget Kvävefixerande växter i skogsträdgården

1c. Attrahera pollinerare

Blommorna på koreansk silverbuske är väldigt rika på nektar och därmed attraherar pollinerande insekter. 

1d. Vindskydd

Koreansk silverbuske är vindtålig. Den är dessutom torktålig när den är etablerad (vindtålighet och torktålighet brukar hör ihop). Den klarar även salta vindar från havet. Den blir 2-4 meter hög och bred så en häck av koreansk silverbuske kräver en del plats. 

2.Humle (Humulus lupulus)

2a. Mat och dryck

Humle är en ätbar vårprimör – man skördar skotten när de är ca 10-15cm långa. Riktigt gott faktiskt.

Nog är det välkänt att man använder humlekottar till att göra öl. Man kan även använda dem till te. 

Humleskott, skördade i början av maj.
Humleskott, skördade i början av maj.

2b. Rep och snöre

Enligt smakasverige.se kan man även använda fibrerna i stängeln för att tillverka rep eller snöre, tyger och mattor. 

Smaka Sverige är Jordbruksverkets satsning på kunskap om svensk mat, dryck och matkultur.

2c. Biologisk mångfald

Humle är en inhemsk växt som är värdväxt till 18 arter av dag- eller nattfjärilar (Källa vilkenart.se) och har en biologisk mångfaldsrelevans värde av 4 enligt Ref [1]. Detta betyder att det finns mellan 25-50 olika arter associerade med humle.

Du ser vilket värde det finns i inhemska växter – här har vi genast 25+ olika funktioner för humle. Det kallar jag för en multifunktionell växt!

2d. Sova gott – men kanske inte

Jag hade också tänkt skriva att man förr fyllde en kudde med torkade humlekottar vilket skulle främja en god sömn. Tydligen finns det dessvärre risk att det gör en illamående istället (också smakasverige.se) så kanske inte riktigt värt att testa ändå!

Humlegården, Linnés Hammarby
Humlegården, Linnés Hammarby

Läs även Humle – som flerårig grönsak för en mer detaljerad växtporträtt

3.Hassel (Corylus avellana)

Jag odlar inte hassel själv. Förutom att jag inte har utrymme så är sonen allergisk mot dess pollen och jag själv tål inte nötterna. Men för den som inte har dessa problem kan jag tänka mig att det vore väldigt tillfredställande att odla en inhemsk proteinkälla. Men även hassel är en multifunktionell växt.

3a. Mat

Hasselnötter känner ju alla till. Philip Weiss berättar i ref [5] att det går även att lägga in bladen i saltlag eller fermentera dem för att använda på samma sätt som vinblad. Sedan berättar han så mycket mer om hassel (och andra nöttrad och -buskar) i denna underbara bok att jag tycker det är helt obligatorisk att läsa den om du överhuvudtaget överväga att odla nötter.

3b. Biologisk mångfald

Blommorna på hasseln har inget vidare värde som nektarkälla men producerar betydande mängder insamlingsbart pollen. Hassel är en inhemsk växt som enligt ref [1] har en biologisk mångfaldsrelevans värde av 5. Detta betyder att det finns någonstans mellan 51-100 arter associerade med hassel. 

Hasselbuske, Ulltuna.
Hasselbuske, Ulltuna

3c. Virke

Hassels virke är segt, böjligt och lättkluvet (enligt Slöjd och Byggnadsvård) vilket gör att vi kan använda hassel till, bland annat, stavar, växtstöd och som flätverk i korgar eller rabattkanter.

3d. Biobränsle och biokol

Och så kan jag inte låta bli att nämna en användning för nötskalen som Philip Weiss berättar om (också Ref [5]). Dessa skal är nämligen väldigt energirika och i länder där de producerar mycket hassel använder de skalen som biobränsle. Detta är kanske lite i överkurs för en hemmaodlare. Men det går även att tillverka biokol från hasselnötsskal vilket man kan göra i en vanlig trädgård med rätt redskap.

Vi har själva gjort eget biokol i kaminen hemma (fast inte med hasselnötsskal). Ända tills metallburken fick lite för många hål i. Det var spännande och roligt. Men det var viktigt att inte använda för mycket ved. Läs mer i Gör eget biokol.

Mer info om hassel

Det mesta information om hassel hittar du i ref [5]. Även Smaka Sverige har en del information om hassel.

4.Spansk körvel (Myrrhis odorata)

Blommor och omogna frökapslar, spansk körvel
Blommor och omogna frökapslar, spansk körvel

4.1 Mat

Bladen på spansk körvel är väldigt rik i järn och rik i fiber och zink (Enligt forskningsstudien Testing the Nutrient Composition of Perennial Vegetables in Denmark, Sweden, and the United States). Man kan dessutom äta de omogna fröerna direkt från busken, använda blommorna i bakverk och även äta roten. Och hela växten smakar anis.

4.2 Näring

Spansk körvel är en så kallade acceleratorväxt. Detta betyder att den har djupa rötter som hämtar näring i form av mineralämnen från ett djupare jordlager än de flesta andra växter kan nå. Acceleratorväxter producerar dessutom mycket bladmassa vilket gör att näringen kommer så småningom att förbättra jorden för alla växter i närheten. Detta beteende ger dock spansk körvel en konkurrensfördel vilket betyder att den passar bäst ihop med buskar, träd och andra kraftigväxande perenner. Den gillar också att självså sig, så om du inte vill ha flera plantor kan det vara en god idé att klippa bort fröerna.

4.3 Biologisk mångfald

Spansk körvel har funnits i Sverige sedan innan 1700. Den har en biologisk mångfaldsrelevans värde 2, vilket betyder att det finns mellan 6 och 12 arter som är associerade med spansk körvel. Blommorna är relativt nektarrika (den får en värde 5 av 7 enligt ref [1]).

Spansk körvel i min skogsträdgård. En bra multifunktionell växt om man gillar anissmak.
Spansk körvel i min skogsträdgård

Jag har hittills inte skrivit så mycket om spansk körvel eftersom jag har varit osäker om den skulle kunna bli invasiv. Och invasiva växter påverkar ju den biologiska mångfalden på ett negativt sätt. Spansk körvel är ju en väldigt entusiastisk växt. I ref [1] presenterar de en ”index of invasive concern”. Där bedömer de att ett värde mindre än 10 på indexet betyder att arten anses högst osannolikt ha någon betydande framtida påverkan på biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Spansk körvel får ett värde av 9,2.

5.Vinranka (Vitis spp.)

Ett par månader sedan hade jag bara skrivit det här avsnittet om labruskavin eller staketdruva (Vitis Labrusca-Gruppen). Men jag har nyligen hittat ny och spännande information som gör att jag nu funderar på att testa en mindre härdig Vitis vinifera.

Men på vilket sätt är en vinranka multifunktionell?

5a. Mat och dryck

Vindruvor

Man kan ju förstås äta eller göra saft eller vin från frukterna. Den vanliga druvan Vitis vinifera går ju bara i växthus, förutom kanske i landets varmaste delar. Så för oss som vill odla vinranka på friland är det oftast labruskavin som gäller. 

När du väljer din vinranka för fruktproduktion behöver du kolla härdigheten, vilken jord de föredrar samt om de är självfertila. Samt om frukten lämpar sig bättre för att äta eller göra vin eller saft.

Labruskavin ’Zilga’ (Vitis labruska-gruppen)
Labruskavin ’Zilga’ (Vitis labruska-gruppen)
Blad

Vinblad innehåller mycket fibrer, kalcium, järn, magnesium, zink och vitamin A (Enligt ref [6]). I en artikel ” Comparative test of grape leaves for edibility” skriver Martin Crawford om en smaktest gjort på olika sorter av både Vitis vinifera och hybrider. De strimlade bladen och wokade dem i olja. Testarna kom fram till att bladen på de flesta Vitis vinifera var mör och hade en god syrlig smak. Däremot var bladen på hybriderna ofta sega och detta kunde eventuell god smak inte kompensera för.

Det som jag tyckte var riktigt spännande och intressant var det Martin Crawford skrev om härdigheten. Han skrev nämligen att rena vinifera-sorter kan växa mycket bra även i hårda klimat, fast då är det bladproduktion som gäller eftersom de inte kommer ge frukt. 

Eftersom vinblad är så pass näringsrika och det verkar som om Vitis vinifera ger de godaste blad blev jag väldigt nyfiken! Men innan jag beställa en Vitis vinifera tänker jag först göra en smaktest på bladen av de staketdruvor och amurvin som jag redan har.

5b. Toapapper 

Man ska kunna använda bladen på vinrankan som en ersättning för toapapper (Ref [4]). Ett ganska effektivt sätt att odla toapapper kan jag tänka mig, eftersom en vinranka växer på höjden och producerar mycket bladmassa. Då skulle jag också kunna tänka mig att segare blad som man är mindre sugen att äta passar bäst för den här användningen. Men jag väntar med att testa.

5c. Sommarskugga

När de kommer igång är vinrankor oftast kraftigväxande. Man kan leda en ranka upp i en pergola och få en behaglig sommarskugga. Det blir ju såklart en del skugga på vintern också från själva stammen, men eftersom vinrankan tappar sina stora blad får du ändå några vinter solstrålar.

Har du några favoriter?

Vilken är din favorit multifunktionell växt?

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Referenser

[1] Ecological indicator and traits values for Swedish vascular plants Det finns en väldigt intressant excel fil i Appendix A.

[2] ’Den vilda trädgården’ av Dave Goulson.

[3] ‘Environment and Crime in the Inner City: Does Vegetation reduce crime?’ Forskningsstudie av Ming Kuo och William C Sullivan, University of Illinois.

[4] ’Skogsträdgården. Odla ätbart överallt’ av Philipp Weiss och Annevi Sjöberg

[5] ’Nötodlarens handbok’ av Philipp Weiss

[6] ’ Perennial vegetables: A neglected resource for biodiversity, carbon sequestration, and nutrition’ av Eric Toensmeier, Rafter Ferguson, Mamta Mehra

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.