Fokusera på funktioner när du planerar din trädgård

Om fördelarna med att fokusera på funktioner i din trädgårdsplanering. Ett fokus på trädgårdens funktioner kan även hjälpa kreativiteten.

Trädgårdens funktioner på traditionellt vis

Inom trädgårdsdesign börjar men ofta med att tänka i termer av funktioner. En funktionsplan är ett väldigt användbart redskap för att lätt kunna planera in viktiga funktioner och önskemål. Och för att lätt kunna flytta dessa runt, utan att behöva lägga ner timmar med att rita om. Som trädgårdsarkitekt ser jag funktionsplanen som ett sätt att bekräfta att jag har förstått kundens önskemål. För trädgårdsägaren kan det vara första gången deras tankar får en struktur.

Håll isär trädgårdens funktioner och deras lösningar

En häck är en lösning, inte en funktion. 20-årig bokhäck, Ulltuna, Uppsala.
En häck är en lösning, inte en funktion

Knepet med det här är att verkligen hålla dig till funktioner. En häck är inte en funktion, det är en lösning. En funktion är direkt kopplade till problemet eller behovet. Till exempel om du har problem med insyn så är funktionen insynsskydd. Och om du har problem med vind så är vindskydd den funktion du behöver. Försök att ta ett steg tillbaka i din tankeprocess och vara lite mer abstrakt.

Staplade funktioner i permakultur

Inom permakultur tänker man mycket på funktioner. Man brukar prata om att stapla funktioner vilket man gör på två sätt:

  • Låt varje element stödja mer än en funktion. 
  • Låt viktiga funktioner stödjas av mer än ett element

Detta sätt att stapla funktioner hjälper dig att planera en mer motståndskraftig trädgård. Säg att du vill ha ett fint blickfång på en plats. Vilka andra funktioner skulle ett blickfång kunna stödja? Blickfånget skulle kanske även ger skydd eller boplats åt något djur, eller mat till pollinerare, fåglar eller människor. 

Koreansk silverbuske (Elaeagnus umbellata) funktioner: den ger mat till pollinerare (dock inte inhemsk), är kvävefixerande och producerar bär till människorna och fåglar.
Koreansk silverbuske (Elaeagnus umbellata) funktioner: den ger mat till pollinerare (dock inte inhemsk), är kvävefixerande och producerar bär till människorna och fåglar.

Och vilka är de viktiga funktioner som man vill stödja med mer än ett element? Vatten, mat, jordtillverkning, olika sätt att gynna biologisk mångfald, plats att vila eller vara social. Som exempel.

Läs mer om permakultur i inlägget Permakultur – vad är det?

Sortera i röran – gruppera dina funktioner

Sätter du ihop alla dina önskade funktioner är risken stor att det känns mest som en stor röra. Då föreslår jag att du sortera dina funktioner i två (eller tre) grupper – funktioner som är knutna till en viss plats i trädgården och funktioner som du kan implementera varsomhelst på tomten. Sedan får du kanske understryka dina viktigaste funktioner (som ska stödjas av minst två element) för att ha koll på dessa. 

Den eventuella tredje gruppen är funktioner vars placering beror på. Mer om dessa längre ner

Grupp 1.Funktioner som är knutna till en plats i trädgården

Trädgården är ju trots allt en fysisk plats som vi försöker planera här. Vissa funktioner är kopplade till specifika platser i trädgården – såsom vindskydd, insynsskydd, fina vyer, platsen du alltid sätter dig vid med morgonkaffet och så vidare. Om du observerar trädgården noga kan även djurens rörelser vara kopplade till specifika platser i trädgården (tänk rådjurens stig men även hur sniglar kommer in på tomten).

Grind till allmänning från vår trädgård. Jag hittar flest sniglar längst ner i trädgården. Troligen kommer de in från allmänningen (som syns genom grinden på fotot). Därför har jag satt en zinkkant mot staketet där för att försöka förhindra deras framfart.
Jag hittar flest sniglar längst ner i trädgården. Troligen kommer de in från allmänningen (som syns genom grinden på fotot). Därför har jag satt en zinkkant mot staketet där för att försöka förhindra deras framfart.

Tips för grupp 1.Tänk på vad du vill skydda istället för var skyddet ska vara.

En tankeövning du kan också göra, om funktionen handlar om något slags skydd, är att definiera vad du vill skydda istället för var skyddet ska vara. 

Till exempel kan du försöka identifiera vilket område du vill skydda från insyn och varför. Och du gör detta istället för att tänka på var du vill ha ditt insynsskydd. Om du vill kunna sätta dig med en kaffe på altanen utan att behöva hälsa på grannarna kan det räcka med ett insynsskydd i sitthöjd alldeles intill altanen. Insynsskydd måste alltså inte alltid vara vid tomtgränsen. Då kan du anpassa höjden på insynsskyddet efter det som ska skyddas (en sittande person på altanen) istället för att anpassa höjden efter den som eventuellt ser dig.

Denna rådgivningskund vill kunna sitta i fred på altanen. Därför föreslog jag ett insynsskydd i sitthöjd direkt intill altanen istället för vid tomtgränsen. På så sätt får hon en större solbelysta yta i den lilla trädgården för blom- och bärodling.
Denna rådgivningskund vill kunna sitta i fred på altanen. Därför föreslog jag ett insynsskydd i sitthöjd direkt intill altanen istället för vid tomtgränsen. På så sätt får hon en större solbelysta yta i den lilla trädgården för blom- och bärodling.

Grupp 2.Funktioner som kan vara varsomhelst eller överallt i trädgården

Den andra gruppen är nog lättare – vilka funktioner vill du ha som inte är knutna till en specifik plats på tomten. Några exempel: olika sätt att skapa mat, skydd och boplatser för att gynna biologisk mångfald eller du vill kunna slå dig ner för en vilopaus lite överallt.

 Vissa funktioner kan vara varsomhelst i trädgården – som de inhemska växter jag har planterat i gruset intill dammen för att gynna insekter.
Vissa funktioner kan vara varsomhelst i trädgården – som de inhemska växter jag har planterat i gruset intill dammen för att gynna insekter.

Grupp 3.Med vissa trädgårdsfunktioner kan det bero på…

Men det kan bero på…

Här tänker jag mest på den ätbara avdelningen. Det kan vara lite begränsande att kalla detta för köksträdgården. Var du placerar din odling av ettåriga grönsaker påverkas av faktorer såsom solen, vatten, närhet till huset och förekomsten av vilda besökare. Men om du vill odla ätbart på så många platser som möjligt i trädgården finns det kanske flera olika platser i trädgården där du kan ha frukt- eller nötträd, bärbuskar eller ätbara perenner. Eller en hel skogsträdgårdsodling så klart. Så var inte för snabb med att klumpa ihop allt ätbart i en ”köksträdgårds”-funktion. 

Mognande krusbär. Jag odlar frukt, bär och fleråriga grönsaker på alla platser jag kan både hemma i skogsträdgården och på kolonilotten. Ettåriga grönsaker odlar jag på lotten.
Jag odlar frukt, bär och fleråriga grönsaker på alla platser jag kan både hemma i skogsträdgården och på kolonilotten. Ettåriga grönsaker odlar jag på lotten.

Se även 10 designtips för din köksträdgård

Ökad kreativitet med funktionstänket

Hur kan du öka din kreativitet med funktionstänket?

1.Håll hårt i funktionstänket

Jag tror starkt att begränsningar föder kreativitet. Mitt råd är därför att försöka hålla hårt i funktionstänket så länge som möjligt. Och att försöka vara så specifik som möjligt om vilka dina behov är. 

Hur kan man sedan få igång kreativiteten? Ett sätt att få kreativiteten att flöda är att tvinga dig själv att hitta på orimligt många olika förslag. Att till exempel ha som mål att komma med 10 olika förslag för att lösa insynsproblemet, inte bara ett eller två. Om du har hållit hårt i funktionstänket och inte begränsat dina tankar till en häck vid tomtgränsen finns det mer utrymme för kreativitet.

På samma sätt kan du utmana dig själv att hitta på idéer som löser så många funktioner du bara kan inom en och samma element. Till exempel ett klätterstöd till en ätlig växt där växten även skuggar ett soligt fönster och där stödet huserar både fågelholk, lite död ved och en krok där du kan hänga fågelmataren på vintern.

2.Kan jag lösa funktionen med växter?

En hållbar trädgård ska helst ha så många växter som möjligt.  Så ett annat sätt att få igång kreativiteten är att fråga: ”hur kan jag lösa funktionen (eller funktionerna) med växter?”. 

Vi jobbar på att skapa ett solskydd till köket med klätterrosor.
Vi jobbar på att skapa ett solskydd till köket med klätterrosor.

3.Kan jag integrera funktionen med något som gynnar biologisk mångfald?

Det finns mycket man kan göra för att gynna biologisk mångfald i trädgården utan att påverka planeringen särskilt mycket alls. Till exempel att blanda i inhemska växter i planteringarna, lägga ut en skål med vatten, släng en bit av död ved in i en rabatt eller sätta upp olika holkar.

Det finns även en hel del man kan göra som kanske påverkar planeringen men som också ökar välmående både för biologisk mångfald och för människan. Som att gräva en damm, öka andelen växtlighet generellt eller öka antalet fruktträd och bärbuskar.

Hur många olika åtgärdar kan du få in i trädgården som hjälper biologisk mångfald?

Vår trädgårdsdamms huvudfunktion är att öka den biologiska mångfalden i trädgården. Men den även bidrar till bevattningen i skogsträdgården med sitt överskottsvatten.
Vår trädgårdsdamms huvudfunktion är att öka den biologiska mångfalden i trädgården. Men den även bidrar till bevattningen i skogsträdgården med sitt överskottsvatten.

Läs mer om hur vår trädgårdsdamm bidrar till bevattningen i skogsträdgården i inlägget Att anlägga en trädgårdsdamm

4. Kan jag implementera funktionen från material jag har hemma?

Ett sätt att verkligen få fram unika och kreativa lösningar är att se om det går att lösa behov (eller funktioner) med material som du redan har hemma. Inte alltid att det går, men det kan vara ett sätt att öka kreativiteten.

Läs mer om att skapa minnen i trädgården med återbruk

Slutsats

Man måste inte heller börja från noll för att tänka i termer av funktioner. En annan kreativ övning skulle kunna vara, till exempel, att tänka igenom alla element som redan finns i trädgården och se hur du kan bygga på dessa för att skapa flera livsmiljöer för att hjälpa biologisk mångfald.

Den här bilden brukar jag använder på mina kurser som inspiration för en brainstorming om biologisk mångfald.
Den här bilden brukar jag använder på mina kurser som inspiration för en brainstorming om biologisk mångfald.
Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.