mar 21, 2019 | Jord och vatten | 2 Kommentarer

Undvika och bli av med ogräs

Med mina två andra inlägg om att tänka om och eventuellt ha nytta av ogräs har jag försökt att minska stressen kring oönskade växter i trädgården. Men ibland vill man ändå inte ha ogräset. Här kommer några tips för att undvika och bli av med ogräsproblem.

Läs Utrota ogräs – från hängmattan

Läs Släpp ogräs in i köket

Beräknad läsningstid: 10 minuter

Undvika ogräs genom att täcka bar jord med växter

Som jag har skrivit i inlägget utrota ogräs – från hängmattan, är ogräs naturens sätt att läka sår, dvs täcka bar jord och förbättra jorden som ett första steg i en gradvis utveckling mot en skog. Genom att se till att alltid hålla jorden täckt kan du förhindra att fröogräs, dvs ogräs som sprider sig med frö, får fäste i dina planteringar. När man täcker jorden för att undvika ogräs, är det du egentligen gör att se till att solen inte når ner till marken, där ogräsfröerna ligger. På sikt görs detta jobb bäst med växter. Vissa växter är bättre än andra på att förhindra ogräs.

Gråtimjan och backtimjan gör sig bäst i full sol och torr och näringsfattig jord.
Gråtimjan och Backtimjan är både mattbildande perenner men de är lite för låga för att hålla bort solen från jorden och ogräsfröerna. De gör sig bäst i torr och näringsfattig jord i full sol eftersom det är färre ogräs som klarar sig i den miljö.

Vissa växter gör jobbet alldeles för bra och kan dessutom kväva andra, önskvärda växter, om de planteras på fel plats eller i fel kombination. Det är viktigt att förstå att den skötselfria rabatten finns inte. Men om du planerar dina planteringar så att växterna tillsammans gör att solen når inte ner till ogräsfröerna på marken, så kommer du få mindre jobb med att rensa ogräs. I alla fall när växterna är etablerade och har vuxit till sig som de ska.

Läs Marktäckare – bort med naken jord, kala stammar och delar av gräsmatten!

Röd sockblomma är en bra marktäckare under buskar och träd. Du kan inte bli av med ogräs genom att plantera en marktäckare, men du kan förhindra att fröogräs får fäste.
Epimedium rubrum, röd sockblomma är en väldigt effektivt marktäckare. Den föredrar näringsrik, något fuktig jord i något skuggigare lägen. Den är bäst som marktäckare under buskar och träd då den kan konkurrera ut andra perenner. Dessutom är det bra att veta att den tar tid att etablera sig!

Täck jorden med organiskt material

Under tiden dina marktäckande växter växer till sig, kan du även täcka jorden med annat organiskt material. Då lägger du bara materialet, såsom nedklippt växtdelar eller träflis, på ytan. För att brytas ner tar det organiska materialet näring från jordens översta centimeter (ungefär) vilket även det förhindrar ogräsfröer från att växa. Det viktiga här är att bara lägga materialet på ytan och inte mylla ner det. Klipper du ner dina vissna perenner på våren och lämna bitarna i rabatten så täcks marken tills perennerna har kommit igång samtidigt som jorden förbättras.

Köp ogräsfri jord

Om du har ett större projekt på gång och behöver köpa anläggningsjord, se till att köpa jord som är garanterat fri från fleråriga rotogräs (ogräs som sprider sig med sina rötter). Jordtillverkarna har gjort detta antigen genom att sålla med ett mycket finmaskigt såll eller genom värmebehandling, eller både och. Ibland hör du att ogräsfri jord är helt död och ingenting växer i den. På sätt och vis stämmer detta. Men de stora jordtillverkarna tillför även annat, mer levande organisk material. Kolla, till exempel, ingredienslistan för anläggningsjord på till exempel Hasselfors Garden eller Rölunda Gård. Då ser du att deras jord innehåller även andra ingredienser som tillför mull och näring utan att tillför ogräs. Det är det du behöver göra själv om du köper ”ren” värmebehandlad jord.

Observera att tillförsel av stora mängder nytt jord är inte ett sätt att bli av med rotogräs. Om du har en yta där rotogräs härjar kommer du med största sannolikheten inte få bort ogräset genom att, till exempel, gräva bort och ersätta jorden. Rötterna på de flesta rotogräs är väldigt djupa.

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Bli av med fleråriga rotogräs

Det finns dock sätt att minska effekterna av fleråriga rotogräs. Dock inga riktigt snabba lösningar. Med ogräsbekämpning som med så mycket annat måste en trädgård få ta tid. I alla fall om vi vill minska vår klimatpåverkan och hjälpa biologisk mångfald. Här kommer några tips.

Täcka marken under flera säsonger.

Dessvärre är de flesta markduk man kan köpa gjorda av plast. Och då finns det risk att daggmaskar äta av plasten och dra ner den i jorden. Och att mikroplaster komma ut i andra änden och hamnar i jorden eller även grundvattnet. Men du kan istället täcka jorden med ett tjockt lager tidningspapper eller wellpapp. Du kommer antagligen behöver ersätta detta lager men ärligt talat har inte heller många fossila markduk en speciell lång livslängd innan de börjar vittra sönder. Under tiden kan du även plantera träd och buskar igenom din marktäckning (eller lägga marktäckningen runt befintliga buskar och träd).

Täckmaterialet ska ha markkontakt

Innan du lägger på täckmaterialet, klipp ner ogräset. Det är också bra att luckra jorden och lägg på ett lager (ogräsfritt) organiskt material för att ger daggmaskarna någonting att äta medan du täcker jorden.

Blött även ner wellpappen/tidningspapperet. Detta för att säkerställa att täcklagret får ordentlig kontakt med marken. Utöver detta bör du täcka med träflis eller täckbark eller annat organiskt material för att hålla täcklagret på plats.

Håll koll på kanterna

Just vid kanterna av en ogrästäckning växer ogräset oftast allra bäst eftersom det förmultnande ogräset under täcklagret gör jorden mer näringsrik. Du kan lägga täckmaterialet mot en rabattkant i metall eller sten eller någonting tillfälligt men med liknande funktion. Detta gör även att täckmaterialet är skyddad från gräsklipparen eller trimmern.
Vetter din rabatt mot annan mark som du inte har kontroll över och där ogräset också finns kan det vara värt att gräva ner en rotbarriär. Vissa ogräsrötter är alldeles för djupa för att detta ska fungera helt, men du kan åtminstone hejda spridningen en del.

Hur länge ska marktäckningen vara kvar?

Ta inte bort ditt täckmaterial för tidigt. Forska i just dina ogräs och ta redo på hur länge du behöver försöka kväva ogräset för att ha ett hopp om att utrota det. Vissa rotogräs har dock troligen alldeles för mycket energi lagrad i sina rötter för att kunna bli av med dem med denna metod. Själv har jag misslyckats utrota åkerfräken genom att täcka jorden under 3 säsonger. Och jag vill odla grönsaker på min kolonilott. Så nu använder jag andra metoder.

Gräv upp perenner och täck runt buskar och träd

Har du en befintlig plantering som har invaderats av rotogräs är den här metoden lite svårare, men den går. Det kan vara värt att gräva upp perenner, spolar av all jord från rötterna och plantera tillfälligt i stora krukor. Då behöver du bara ta hänsyn till buskar och träd när du lägger ut ditt ogräshämmande täckmaterial.

Upphöjda bäddar

En variant av marktäckning är att bygga upphöjda bäddar. Då gör du på precis samma sätt genom att täcka jorden med ett tjockt lager wellpapp eller tidningspapper. Men istället lägger du ny jord eller kompost på täckmaterialet och skapa en upphöjd bädd. Då kan du odla under tiden du täcker dina ogräs. Tänk även här på kanterna – jorden bör vara täckt även ca 50 cm ut från din upphöjda bädd. Eller varför inte skapa en hugelbädd ovanpå ditt täckmaterial? Detta skriver jag om i inlägget om Vattentänk eftersom en hugelbädd är ett bra sätt att spara vatten!

Odla ettåriga växter

Odla ettåriga växter på platsen tills du är säkert på att du har lyckats trötta ut det fleråriga rotogräset. Fördelen med detta är att du kan gör en riktigt grundligt ogräsrensning på vår och höst samtidigt som du håller efter ogräset så gott du kan under säsongen.

Trötta ut ogräset

Klipp ner ogräset regelbundet för att trötta ut det och förhindra att den sätter frön. Även denna metod kan ta flera år, men det kan fungera till exempel om det är ett stort område du vill rensa. Det sägs att både kirskål och åkerfräken kan tröttas ut på det sättet, men nedklippning måste vara regelbunden.

Kompensationspunkten

Inom det ekologiska jordbruket pratar man om ogräsets kompensationspunkt. Kompensationspunkten är den optimala tiden att skära ner ett ogräs då det finns relativt lite reservnäring i rotsystemet. Vid kompensationspunkten är ogräset mest känslig för avskärning. Till exempel är kvickrot nära kompensationspunkten när den har 3-4 blad. Åkerstistel är nära kompensationspunkten när den har 10 blad. I de fall man inte känner till vid vilket stadium som kompensationpunkten inträffar för en viss art är tumregeln straxt innan bildningen av synliga blomknopppar. Jag har dock inte riktigt lyckats förstå hur jag ska kunna räkan ut kompensationspunkten för mitt mest hatade ogräs åkerfräken. Däremot tycker jag att denna skulle kunna vara en användbar strategi om man hade störrre arealer.

Strax efter vi hade flyttat in i vårt nybyggda hus ägnade jag en eftermiddagen åt att gräva upp alla åkertistel jag hittade. Det blev flera sopsäckar fulla med tistlar. Men sedan dess har vi haft inga som helst problem med tistlar i trädgården. Jag undrar om anledningen jag lyckades så bra kan vara att jag råkade göra min tistelangrepp precis vid rätt tidpunkt i deras tillväxt.

Leta information om ditt ogräs

Ta redo på vad ogräset gillar och inte gillar och se om det finns någon åtgärd du kan göra för att försvåra livet för det.
Jag har problem med bland annat åkerfräken på min kolonilott. Den trivs i den kompakta jorden. Jag vet redan att ju bättre och mer mullrik jorden är, desto lättare är det att rensa bort åkerfräken, men jag har nu även hört att åkerfräken inte gillar träaska. Träaska ska bara appliceras i väldigt små mängder, men jag tänkte prova lite försiktigt i år med att mylla ner lite i en av mina värst drabbade bäddar. Jag återkommer med en rapport om några säsonger.

Jag har också läst att Tagetes minuta (Mexikansk tagetes) kan motverka åkervinda genom kemiska sekret från rötterna som minskar och försvagar tillväxten hos åkervinda. Kanske värt ett försök!

Häck som skydd mot fröogräs

En annan spännande idé för att förhindra fröerna från ogräs från att ta sig in i trädgården är att blockera vägen med en häck. Eller staket eller spaljerad klätterväxt. Det har råkat bli så hos oss. Nedre delen av trädgården vetter mot en allmänning där både tistlar och gullris härjar. Men de sprider inte sina fröer i vår trädgård.

Bli av med ogräs mellan plattor

Het vatten som du hälla på ogräset mellan, till exempel, stenplattor tar effektivt död på ogräset. För att inte slösa med energi för uppvärmning av vattnet kan du använda potatis- eller pastavattnet. Notera att du ska inte hälla hetvatten i närheten av växter som du vill ska överleva!

Summering

Det finns ogräs för alla sorters jord. Om du tänker som moder Natur så kan ditt liv med ogräs bli lite lättare. Går det att uppskatta den roll som vissa ogräs har på platser där de inte skadar annat, önskad växtlighet? Om inte, kan du undvika ogräs genom att försöka efterlikna naturens strävan att läka det sår som bar jord egentligen är.

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Referenser

[1] ’Weeds. An organic, earth-friendly guide to their identification, use and control’ av John Walker

Dela till dina vänner…

2 Kommentarer

 1. Hanna

  Hej Nicky!
  Har du kommit på kompensationspunkten för åkerfräken sedan du skrev inlägget om rotogräs?
  Hanna

  Svara
  • Nicky English

   Hej Hanna,
   Tyvärr har jag inte kunnat hitta någon information om kompensationspunkten för åkerfräken. Däremot fick jag en tips att åkerfräken gillar inte vedaska. Dock kan detta vara lite problematisk då vedaska kan innehålla tungmetaller och (tror jag) dessutom kan påverka jordens pH om man använder för mycket. Därför har jag bara provat försiktigt med en väldigt liten mängd vedaska. Svårt att veta om det gjorde någon skillnad. Det jag tror mig har sett med åkerfräken i grönsaksbäddarna är att den blir inte alls lika mycket om jag odlar riktigt tät, med till exempel olika blommor mellan kålplantor osv.
   Varma hälsningar
   Nicky

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.