mar 15, 2022 | Ätbara perenner | 2 Kommentarer

Frukt och bär i en liten (skogs)trädgård

Det går att odla och skörda frukt och bär i en liten trädgård. Ganska mycket faktiskt. Mina råd? Tänk på ljuset, rötterna, hur du formar växterna och var du ska kunna sätta fötterna. Och odla på skogsträdgårdsvis! 

Beräknad läsningstid: 15 minuter

Utmaningar för frukt och bär i en liten trädgård

Det finns flera utmaningar för odling av frukt och bär i en liten trädgård annat än brist på utrymme. Det låter kanske självklart men en liten tomt har oftast väldigt nära till granntomter – som kastar skugga från både hus och träd. Och som kommer påverkas av skuggan dina dina träd och buskar ger. Rötterna från vissa växter har också dålig koll på fastighetsgränsen och kan stjäla vatten och näring från dina fruktträd och bärbuskar.

Odla som skogen – även i liten trädgård

Med skogsträdgårdstänk får du plats med mer frukt och bär (och ätbara perenner) i din lilla trädgård än du kanske hade tänkt. Ett naturligt skogsbryn utvecklas för att ta tillvara allt tillgängligt solljus, vatten och näring. Växterna samarbetar och hittar sina nischer både ovan och under jorden. Varje växt har sin nisch i både tid och rum. Om du tänker på skogsträdgårdsvis kan du få plats med ganska många växter på en yta, bara du har en plan för varifrån växterna ska hämta sitt ljus, vatten och näring.

I ett skogsbryn hittar alla växter sin nisch för att utnyttja ljus, vatten och näring på bästa sätt. Detta kan du efterlikna även i en liten trädgård.
Ett skogsbryn – alla växter hittar sin nisch för att komma åt det tillgängliga ljus, vatten och näring.

Läs: Skogsträdgård – ditt ätbara mångfaldsparadis

Tidsnisch

En tidsnisch kan vara att en låg växt blommar tidigt för att fånga solen innan träden ovanför får löv. Den enda fruktbärande växt jag kan komma på med denna strategi är mahonia. Vanlig mahonia (Mahonia aquifolium) klassas som invasiv men det finns även krypmahonia (Mahonia repens). Ingen egen erfarenhet men man ska tydligen inte äta kärnorna i mahonias bär. 

I övrigt kan man utnyttja denna tidsnisch genom att plantera tidigblommande vårlökar och andra perenner som ger värdefullt pollen och nektar till nyvakna pollinerare (som ju är väldigt viktiga i en fruktträdgård).

En annan form av tidsnisch är när en mindre (och mer kortlivad) växt utnyttjar ljuset under den tid det tar för ett träd att växa sig stort. Till exempel att odla vinbär vid ett nyplanterat äppelträd. 

Rumsnisch

En rumsnisch är att en växt hittar sitt livsrum (luft, vatten, ljus och näring) i närheten av andra växter bara genom att ha ett annorlunda växtsätt. Till exempel tar en klätterväxt inte särskilt mycket markyta i anspråk. Den växer istället på höjden och fångar på så sätt solen. En marktäckande växt har oftast ytliga rötter och breder ut sig vilket gör att den passar bra i området runt en buske eller annan växt med tuvbildande växtsätt och djupare rötter. Man kan även påverka en växts nisch genom att forma den (mer om detta senare).

Exempel på skogsträdgårdstänk

En del av min skogsträdgård, från oktober. Jag får plats med mycket frukt och bär i min lilla trädgård
En del av min skogsträdgård från oktober.

Ett exempel av skogsträdgårdstänk från min egen trädgård. I både ändarna av bågen på bilden växer en koreansk silverbuske (Elaeagnus umbellata). Dessa är uppstammade (du ser de röda bären på bilden). Koreansk silverbuske fixar dessutom kväve och ger näring till växterna runtomkring. Två nyplanterade fjärilsrankor (Schisandra chinensis) klättrar på varsin sida av bågen. Och vid sidan om finns två liten rosenkvitten (Chaenomeles japonica). Smultron och jordgubbar finns också i planteringen (tillsammans med andra ätbara perenner). Alla dessa växter uppskattas dessutom av pollinerare. Observera att jag pratar enbart om området direkt intill bågen, ett område på ca 1kvm i både planteringar.

Läs Frukt och bär inventering för information om alla fruktträd och bärbuskar som finns i min trädgård (och på lotten).

Eller läs Frukt- och bärutmaning för mer av en snapshot av hur det såg ut i juli 2020

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Ljuset är ännu viktigare i en liten frukt- och bärträdgård

Ljus är viktigt för att odla frukt och bär i en liten trädgård. Idealet skulle nog vara en trädgård i nord-sydlig riktning med huset mot norr. Då skulle du kunna planera så att dina träd skuggar ditt eget hus (och ger välbehövlig svalkande skugga under sommarmånaderna). Mer knepigt blir det om trädgården ligger i öst-västlig riktning (som min). Då behöver du räkna ut hur skuggarna kommer falla när träden blir fullvuxna. 

Tänk också på att växter blommar (och sedan ger frukt) åt det hållet där det finns mest ljus (dvs åt söder). Om du till exempel spaljerar ett fruktträd eller bärbuske mot staketet mot grannen åt söder finns det risk att de får största delen av fruktskörden.

Hur pollineras ditt fruktträd eller bärbuske?

Hur ett fruktträd eller bärbuske blir pollinerad är viktigt att veta oavsett storlek på trädgården. Men detta är kanske ännu viktigare i en liten trädgård där du inte har möjlighet att komplettera med ännu ett träd om det visar sig att du gjorde ett misstag. Här är några frågor du kan ställa:

Är växten självfertil/delvis självfertil/självsteril:

 • Självfertil (Kan pollinera sig själv med hjälp av insekter eller vind)
 • Delvis självfertil (får en del frukt om den står själv men mer frukt om det finns en till individ)
 • Självsteril (det måste finnas en till växt som pollinerar den för att det ska bli frukt). 
 • För att göra livet lite knepigare finns det även växter där vissa sorter av samma växt är självfertil (eller delvis självfertil) medan andra sorter är självsterila. Ett exempel på detta är fjärilsranka, Schisandra chinensis.

Är växten tvåbyggare? 

Om en växt har han- och honblommor på separata plantor kallas den för tvåbyggare. Då behöver du en hanplanta och en eller flera honplantor för att få frukt. Exempel på tvåbyggare: havtorn, Hippophae rhamnoides och minikiwi, Actinidia Minikiwi-Gruppen.

Är trädet/busken pollinerad av vinden eller insekter?

Om din tvåbyggare dessutom är vindpollinerad behöver du placera dem så att pollen från hanplantan blåser till honplantan. Ett exempel på en vindpollinerad tvåbyggare är havtorn, Hippophae rhamnoides – som jag dock inte rekommenderar till en liten trädgård!

Behöver du en annan sort eller bara en annan individ?

Vissa självsterila växter (som äppelträd) behöver ett lämpligt pollinerande träd av annan sort. Medan andra självsterila (eller delvis självsterila) växter behöver endast en annan individ (till exempel koreansk silverbuske, Elaeagnus umbellata eller liten rosenkvitten, Chaenomeles japonica)

Liten rosenkvitten, Chaenomeles japonica – behöver två individer för pollinering. En bra bärbuske för den lilla trädgården
Liten rosenkvitten, Chaenomeles japonica – behöver två individer för pollinering

Ta reda på höjden, bredden och växtsätt

I en liten trädgård har man oftast bara plats för ett eller några få fruktträd*. Då gäller det att välja noggrant. Försök att ta redo på trädets sluthöjd och -bredd. Fruktträd är ofta ympade på olika grundstam. Grundstammen påverkar också trädets storlek.

Trädets bredd och växtsätt är minst lika viktigt att ta redo på som höjd, härdighet, fruktsättning, motståndskraft mot sjukdomar och hur snabbt de ger frukt. 

Olika sorter av samma växt kan ha olika växtsätt. Ett exempel från vår trädgård där vi har två äppelträd – Aroma och Sävstaholm: Grenarna på Aroma växer rakt ut från stammen i 90 graders vinkel (trädet är nu ca 6m bred). Grenarna på Sävstaholm pekar däremot uppåt och trädet tar mycket mindre plats. Äppelträd är ofta beskuren på olika sätt så det kan vara svårt att bedöma hur trädet kommer utvecklas, men du kan åtminstone kolla grenvinklarna för att få ett hum om detta.

OBS: Här pratar jag bara om fruktträd och bärbuskar. De flesta nötträd och -buskar blir alldeles för stora för en liten trädgård. Dock finns det några lite speciella, men framför allt mindre, nötträd om du är sugen.

Undvik buskar med aggressiva rotsystem i en liten trädgård

Det är också bra att ta redo på om en växt har ett aggressivt och/eller utbrett rotsystem eller om den skjuter rotskott. 

Exempel på växter med utbrett rotsystem är tuja, syren och liguster – om du planterar dessa som häck i en liten trädgård kan det begränsa möjligheterna för odling av frukt och bär i närheten. 

Havtorn, som jag nämnde ovan, har ett ganska aggressivt rotsystem och skjuter rotskott. Jag misstänker att detta beteende blir värre om växtplatsen inte är optimal (havtorn trivs i sandig jord i full sol), men skulle ändå avråda från att ha havtorn i en liten trädgård. Rotskott från havtorn kan både påverka närliggande hårdgjorda ytor och ta sig in i grannens trädgård.

Kombinera inte fruktträd och gräsmatta

Eftersom både många fruktträd och gräsmattan hämta vatten och näring från ungefär samma jorddjup är det ingen bra idé att plantera fruktträd i gräsmatta. 

Många perenner har djupare rötter än både gräs och fruktträd. Därför passar perenner bättre tillsammans med fruktträd eftersom de inte konkurrerar om resurser på samma sätt som gräs gör. De flesta perenner är dessutom bättre för biologisk mångfald än gräsmatta.

Planera för skörd även i liten trädgård

Även om du vill försöka maximera odlingsyta för fruktträd och bärbuskar i en liten trädgård är det bra att fundera på hur du ska stå när du skörda. Några tips som hjälper dig prioritera och planera placering av växter:

 • Om växten är hög behöver antigen du eller en stege stå stadigt för att skörda och vårda trädet. 
 • Att skörda från buskar som levererar mängder med små, pilliga bär ungefär samtidigt (som till exempel olika sorters vinbär eller svartaronia) är påfrestande för ryggen. Tänk då extra mycket på att ordna bra plats att stå eller sitta för skörd.
 • Att skörda från buskar med större frukt (som t.ex. krusbär eller liten rosenkvitten) går fortare. Rabarber går ju också fort att skörda. Då kan du eventuellt tumma lite på bekvämligheten vid skörd om du har ont om plats.
 • Samma princip gäller för buskar där bären mognar i omgångar (som till exempel minikiwi, blåbärstry eller blåbär), eftersom du skördar lite då och då. Men då är det bra om du placerar buskarna så att du gå förbi dem ofta och på så sätt få koll på när det finns bär att skörda.

Forma buskar och träd för att få plats med mer frukt och bär i liten trädgård

Spaljering

Spaljering är ett utmärkt sätt att få frukt och bär i en liten trädgård. Många fruktträd lämpar sig för spaljering. Ref [1] (en bok) och ref [3] (en länk) innehåller information om både spaljering och andra sätt att forma fruktträd.

En höstbild av mina spaljerade röda och vita vinbärsbuskar - spaljering är en bra teknik för att kunna ha flera fruktträd och bärbuskar i en liten trädgård.
En höstbild av mina spaljerade röda och vita vinbärsbuskar

Vi har spaljerat vinbärsbuskar och även krusbär med gott resultat. Ett försök att spaljera jostakrusbär (Ribes (Krusvinbär-Gruppen) ’Josta’, som är en korsning mellan krusbär och svarta vinbär) gick dock sämre då busken är väldigt yvig och större än både krusbär och svarta vinbär. Och så håller jag på med ett försök att spaljera ett svart mullbärsträd som jag har odlat från frö. Oklart om det kommer hinna ens blomma medan vi bor kvar i huset!

Uppstamning

Uppstamning är ett sätt att odla på höjden. Som jag nämnde tidigare i inlägget har jag två uppstammade koreanska silverbuskar. Detta var ju ett experiment och de är ju lite vingliga (det är därför de numera vilar på en båge) men de tar ytterst lite plats i planteringen och vi får mängder med bär.

Pelarform

Det går även att köpa eller forma äppelträd i pelarform. Inte alla äppelsorter har dock ett växtsätt som lämpar sig till pelarformen så här gäller det att läsa på noga inför eventuellt experiment.

Ätbar häck

Så länge den inte kommer vetta mot en hårdtrafikerad väg kan du även byta ut vanliga häckväxter mot en ätbar häck. Svartaronia är ett bra och lätt exempel. Det går även att forma en äppelhäck från spö. Detta kräver mer underhåll och kunskap. Eller varför inte skapa en smal häck av en ätbar klängväxt med lämpligt stöd?

Ätbara klängväxter

Om du skapar rum i din lilla trädgård med båge, pergola eller spaljé får du förstås plats med några klängväxter och kan utnyttja höjden. Här är några klängväxter som ger bär:

 • Minikiwi (Actinidia Minikiwi-Gruppen)
  Varierande härdighet. En tvåbyggare som pollineras av insekter.
  Läs Växtporträtt av minikiwi
 • Vin (Vitis spp.)
  Det finns många sorter att välja ifrån med olika härdighet och användningsområden. Glöm inte heller att bladen också är ätbara!
Min Labruskavin innan sorken åt upp roten - en bra växt som ger skörd på höjden i en liten trädgård.
Min Labruskavin innan sorken åt upp roten
 • Fjärilsranka (Schisandra chinensis)
  Fjärilsranka är tvåbyggare även om vissa sorter är självfertila. Enligt ref [2] kan bladen även användas till kokgrönsak eller te. Än har jag inte fått blomning eller bär från mina plantor. Härdighet zon I-IV
 • Fembladig akebia (Akebia quinata)
  Jag är nyfiken på fembladig akebia och håller på att klura ut om jag kan få plats med ett par plantor. Akebia är självsteril så man behöver två plantor. Och man behöver mycket sol för att få frukt. Härdighet zon I-II (ev. även zon III)
 • Björnbär (Rubus Björnbär-Gruppen)
  Björnbär räknas kanske inte egentligen till klängväxter, men som lång, ranglig buske som behöver bindas upp har den liknande krav på utrymme. Och liknande möjligheter att utnyttja höjden. Vid val av sort kolla att den är härdig hos dig och hur tidigt bären mognar. De flesta sorter lämpar sig bäst till zon I-II men det finns några tuffingar. I min erfarenhet (av sorten ’Black Satin’) är det inte härdigheten som begränsar skörden utan att långtifrån alla bär hinner mogna.

Bärbuskar modell mindre

Det finns ju självklart också bärbuskar som inte blir så stora och som därmed passar bra i en liten trädgård. Några nämner jag nedan under Marktäckande bär. En bärbuske som jag gillar väldigt mycket är blåbärstry (Lonicera caerulea var. Kamtschatica. Ska inte förväxlas med blåtry, Lonicera caerulea, som är inte ätlig). Blåbärstry kommer i många olika sorter (man måste välja två eller flera sorter som pollinerar varandra). Och det finns en ganska stor variation i storlek och växtsätt mellan dessa olika sorter. 

Blåbärstry. Tidigblommande (bra för hungriga pollinerare), bären mognar runt midsommar. En bra, mindre bärbuske för den lilla frukt- och bärträdgården
Blåbärstry. Tidigblommande (bra för hungriga pollinerare), bären mognar runt midsommar.

Svartaronia (Aronia Melanocarpa) ger riklig med skörd även om du håller dem ganska små. Hos mig har rådjuren utfört beskärningstjänsten. Det finns även lägre sorter av svartaronia (´Hugin´ och ´Glorie´). Bären på dessa är dock också mindre.

Marktäckande bär

Det finns även fruktbärande växter med ett marktäckande växtsätt. Detta är ett utmärkt sätt att utöka mängden frukt och bär i en liten trädgård. Här är min erfarenhet dock något begränsad då jag har en tendens att använda det marktäckande skiktet i min skogsträdgård till perenna bladgrönsaker. Berätta gärna om dina erfarenheter om du har provat några av dessa!

 • Smultron och jordgubbar
  Lätt att lyckas med – jag har dessa lite överallt i skogsträdgården
 • Krypmahonia (Mahonia repens). 
  Ät dock inte kärnorna på mahonia.
 • Allåkerbär
  Jag har provat på en (antagligen) lite för skuggig plats. Ingen dundersuccé men jag har inte gett upp ännu – mina plantor ska få flytta till solen på lotten för en andra chans.
 • Lingon (Vaccinium vitis-idaea)
 • Tranbär (Vaccinium oxycoccos) eller Amerikanskt tränbär (Vaccinium macrocarpon)
 • Hybridblåbär (Vaccinum Angustifolium-gruppen)

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Referenser

[1] ”Smakfullt! En trädgård full av frukt, bär nötter och kryddor” av Karin Eliasson

[2] ”Skogsträdgården. Odla ätbart överallt” av Philipp Weiss och Annevi Sjöberg

[3] https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2021/03/lowres-00-KTF_nr42_frukt_och_bar_pa_liten_lott.pdf

Dela till dina vänner…

2 Kommentarer

 1. Tina Wueggertz

  Jag har en koreansk silverbuske som hade massor av blommor för ca en månad sedan (ca april/maj). När jag nu kollade för att se efter bär så fanns det intet spår av att det ens funnits blommor! Inte ett enda spår! Grenarna var helt släta, tillväxten är dock stor och busken ser mycket välmående ut. Vad kan ha hänt?

  Tack för en mycket intressant hemsida!

  Svara
  • Nicky English

   Hej Tina,
   Det enda jag kan komma på är att du skriver att du har en (dvs 1st) koreansk silverbuske. Med koreansk silverbuske behöver man två individer för korspollinering. Mina två exemplar är båda rena arten och då (tror jag, jag är ingen expert på det här) det är viktigt att de är fröplantor – och inte framtagen som sticklingar från samma planta. Men nuförtiden finns så många olika sorter att välja ifrån så man behöver inte tänka på detta.
   Hoppas det hjälper dig!
   Varma hälsningar
   Nicky

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.