En hyllning till stora träd 

Med det här inlägget vill jag hylla stora träd. Och ge dig några tips på hur du kan bevara och ta tillvara stora, gamla träd i din trädgård. 

Stora träd (alla träd egentligen) binder koldioxid, ger skydd och mat till otaliga insekter, fåglar och andra djur (ibland även till oss människor). De förhindrar även erosion och minskar påverkan från stora skyfall, renar luften, silar vinden och minskar behovet av luftkonditionering. Bland annat. Lägg till dessa så kallade ekosystemtjänster att stora träd dessutom är snälla varelser som inramar vyer och ger en skyddande känsla – ofta utan att vi är medvetna om det. Gamla träd kan ha stora kulturella värden. Och träd kan vara vackra, mäktiga, egensinniga. Nog heter det ”trädgård” av en anledning.

Stora träd ses ibland som ett problem i trädgårdar – att de blockerar utsikten, skuggar eller fäller många löv eller barr. Orättvist. I många fall är våra liv eller vistelser i omgivningen snarare en parentes i trädets ibland flera hundraåriga liv.

Gammal tall vid vattnet – hur vet den att hålla sina grenar på lagom höjd över havsytan?
Gammal tall vid vattnet – hur vet den att hålla sina grenar på lagom höjd över havsytan?

Beräknad läsningstid: 13 minuter

Kolinlagring i och under träd – även gamla träd

Träd binder koldioxid från luften genom fotosyntes. Flera studier har visat att kolinlagring fortsätter även för riktigt gamla träd, eftersom träd kontinuerligt ökar sin tillväxt under hela sitt liv. Dessutom finns studier som visar att träd lagrar stora mängder kol även i marken under trädet.

Slutsatsen från detta borde vara att, även om det är bättre att fällda träd används för långvariga projekt (som t.ex husbygge) hellre än korttidsprodukter (som t.ex papper), så är det allra bästa för klimatet om stora träd får stå kvar och vara just träd. 

En artikel i Natursidan.se sammanfattar detta bra och länkar till vidare läsning i ämnet.

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Stort värde för biologisk mångfald i träd – särskilt i gamla träd

Blommande träd kan ge stora mängder nektar och pollen till våra insekter – ett träd kan producera väldigt många blommor per kvadratmeteryta i en trädgård. Träd kan även producerar frukt eller nötter som både vi, fåglar och andra djur kan mätta oss med.

På sätt och viss är de som har nytta av trädens blommor och frukter oftast generalister, dvs det är inte så noga exakt vilka blommor eller frukter de hämtar näring ifrån.

Däremot finns det många specialister som lever av träd som t.ex vedlevande insekter, svampar och tickor. Varför? Om vi tar exemplet insekter. Träd och andra växter har ett aktivt, artspecifikt försvar mot betesdjur och insekter. Detta innebär att de insekter som lever av en trädart måste vara specialanpassade för det trädet. Inte bara det utan även anpassade efter om trädet (eller deras del av trädet) lever, har dött nyligen, eller har varit död i flera år. Ett gammalt träd kan ha levande delar men även döda kvistar eller håligheter med rötad ved.

En gammal ek i en äldre trädgård som har beskurits för att hålla den låg
Den här gamla eken har beskurits under alla år
Det finns plats för mycket liv under ekens låga, breda grenar. Här en rödhake
Det finns plats för mycket liv under de låga, breda grenar. Här en rödhake (ursäkta suddig bild)

Läs mer om Biologisk mångfald i din trädgård

Träd bromsar regndropparna

Träd minskar effekten av skyfall genom att bromsa regndropparna. Delar av nederbörden fastnar på vegetationen och når aldrig marken. Medan den del av nederbörden som når marken har silats genom bladverket och hinner på så sätt sjunka in i marken på ett bättre sätt.

Med sina rötter och fallande löv (eller barr) hjälper träden till att förbättra jordens kapacitet att absorbera regnvatten. Och trädens rötter hjälper så klart till att minska jorderosion.

Träd renar luften

Trädens blad samlar upp luftföroreningar under sommaren och minskar därmed människors exponering för skadliga ämnen i luften. Även barrträd har betydelse för att rena luften, med fördelen att barren sitter kvar även på vintern. Och ju större trädet desto mer luft kan den rena.

Läs mer info om en studie Träden renar stadsluften på Göteborgs universitet 

En mäktig ek
En mäktig ek

Träd kan sila vinden

Detta beror ju såklart på trädens placering, om trädarten är vindtålig och formen på trädets krona, men träd kan göra ett väldigt värdefullt jobb av att sila vinden. Jag tänker även att vinden och träden samverkar – det är någonting så vackert och mäktig med ett vindpinat träd.

Vindpinat oxel på Gotland. Just det här exemplaret kanske inte silar så mycket vind, men häftig att den klarar sig på en så utsatt plats.
Vindpinat oxel på Gotland. Just det här exemplaret kanske inte silar så mycket vind, men häftig att den klarar sig på en så utsatt plats.

Träd kan minska behov av luftkonditionering

Varmare somrar kommer vi nog behöva vänja oss vid. Och det är ju inte alltid att våra svenska hus är byggda för att hålla sig svala under sommaren. Bästa sättet att behålla ett drägligt inomhusklimat under årets varmaste månader är ju att förhindra solstrålarna från att nå in i huset. Ett stort gammalt träd som redan gör det jobbet kan vara en värdefull skatt inom en inte alltför avlägsen framtid.

Sedan har vi såklart situationen med vintergröna växter som planterades på 70-talet och har nu växt sig enorma. Dessa skuggar ju bort solen både på vintern och sommaren. Men måste de tas bort helt? Du kanske kan uppnå en kompromiss med trädet och, med uppstamning och/eller beskärning, behålla en del svalkande skugga på sommaren utan att för den del utesluta alla solstrålarna på vintern?

Träd är snälla varelser

Om du inte redan har läst Peter Wohllebens bok ’Trädens hemliga liv’ kan jag rekommendera den varmt. Ett citat från förordet: ”Den som vet att träd känner smärta och kan minnas, och att trädföräldrar lever tillsammans med sina barn, har inte längre så lätt att fälla träd…”. 

Att bara stå intill en trädstam kan vara tröstande. Tycker jag åtminstone. Tänk att kunna överleva, ibland i hundratals år, trots att man är rotad på samma plats. Vilken klokhet finns samlad i ett träd!

Läs mer på det här temat i Snälla träd och kalorier som tar energi

En gång genom en skogssnutt
Gång genom en skogssnutt

Stora träd inramar och skyddar

Sedan är det ju viktigt att poängtera att stora träd erbjuder en inramning och ett skydd som vi inte alltid är medvetna om – men å vad du kan sakna den om trädet tas bort.

Läs blogginlägget om Inramning

Vy genom träd ner till vattnet
Vy genom träd ner till vattnet

Gamla träd kan ha stora kulturella värden

Gamla träd kan ha stora kulturhistoriska värden. Det är kanske få förunnat att ha en allé i trädgården. Men det har varit väldigt vanligt att plantera vårdträd vid äldre hus. Det kan även vara ett träd av en speciell art, sort eller klon med stora kulturella värden. Det är väl värt att försöka få redo på varför det ser ut såsom det gör i en äldre trädgård. Genom att förstår de traditioner och den symbolik som träd kan representera, får du kanske större uppskattning för dina träd. Även om du tycker det är lite jobbigt med alla höstlöv på uppfarten.

Trädens estetiska värden

Träden kan ha stora estetiska värden. Blommor och doft eller speciella löv eller frukt kan egentligen vilken växt som helst ha. Vad är då speciellt med träd? Kanske är det att träd kan nå en så hög ålder och hunnit utveckla sin karaktär på ett sätt som är svår att uppnå för andra sorters växter. Vem har inte imponerats av mäktigheten hos en stor tall eller ek! Träd kan ha spännande växtsätt eller en vacker siluett. Detta med eller utan eventuell mänsklig hjälp genom åren.

Lutande plommonträd. Kanske inte så tilltalande vid första ögonkastet men gamla träd med egensinniga former ger mycket karaktär till en gammal trädgård.
Lutande plommonträd. Kanske inte så tilltalande vid första ögonkastet men gamla träd med egensinniga former ger mycket karaktär till en gammal trädgård.

Tips för att bevara stora träd

Egentligen bottnar alla råd nedan med en rekommendation att kontakta en utbildad arborist om du har några bekymmer med ditt träd.

Vid markarbete eller förändring i marknivån

Många är medvetna om att träd troligen kommer dö på sikt om de får jordmassor mot stammen. Men även om man skyddar trädstammen kan trädet fortfarande far illa av schaktarbete, markkompaktering från maskiner eller uppfyllnader. Hur ett träd kommer påverkas av markarbete varierar mellan olika trädarter men varierar även beroende på växtplatsen. Därför är det viktigt att ta hjälp av en arborist som kan göra en bedömning av var trädets rötter finns och hur du kan göra för att undvika negativ påverkan.

Även rötterna på stora träd kan vara vackra
Även rötterna på stora träd kan vara vackra

Om trädet skuggar

Om ett stort träd kastar oönskad skugga kan du i första hand ta hjälp av en arborist att gallra eller lyfta kronan. Då kan du förhoppningsvis uppleva mindre skuggning utan att ta bort det värdefulla trädet.

Om trädet utgör en fara

Ibland måste ett träd fällas om den utgör en fara för liv eller egendom. Men det kan finnas andra åtgärdar för att rädda träd såsom kronstabilisering eller rotluftning. Återigen – prata först med en arborist innan du tar ner ett stort träd.

Låt stå!

Om ett träd har dött men inte riskerar att skada någon, kan den istället bli en naturlig ställning för en klätterväxt. På så sätt finns alla naturvärden av ett dött träd kvar samtidigt som ni i trädgården kan ändå njuta av fin växtlighet.

Om trädet måste trots allt tas ner

Och om ett träd måste, trots allt, tas ner, finns det många olika tillvägagångssätt för att bevara så mycket som möjligt av trädets värde för biologisk mångfald. Död ved i sina olika former gynnar mossor, lavar, vedlevande insekter, spindlar och fåglar. Om du lämnar grova trädstammar på en solig plats kan du dessutom skapa förutsättningar för svampar, insekter och djur.

Nedan finns några exempel.

Lämna en högstubbe 

Många arter som nyttjar död ved kräver eller föredrar stående död ved. Till exempel hackar hackspettar ut sina bohål uteslutande i stående träd och deras födosök sker främst i stående träd (Se Ref [4])

En vacker högstubbe av björk med matchande fågelholkar
En vacker högstubbe av björk med matchande fågelholkar

Skapa en vedhög

Du kan antigen skapa vedhögar i ett avlägset hörn av trädgården eller använda dem som strukturella element i trädgården.

En vedhög som även fungerar som insynsskydd
En vedhög som även fungerar som insynsskydd

Läs mer om detta i ett inlägg från 2018 om att skapa livsmiljöer för biologisk mångfald genom att använda materialet som strukturella element eller, med andra ord, flera funktioner i ett element ger hållbar trädgårdsdesign

Använd död ved som rabattkant

Det går även utmärkt att använda död ved som rabattkant, eller för att hålla jorden på plats inuti en sluttande rabatt. Vissa trädslag kan förmultna snabbt och då gäller det att antigen ersätta rabattkanten med ny död ved eller plantera växter som snabbt kommer hänga över och dölja kanten. Förmultnande död ved har även den väldigt värdefulla egenskap av att hålla fukt som kommer växterna tillgodo.

Läs mer om hållbara rabattkanter

Skapa ett risstaket

Trädriset kan du spara genom att skapa ett risstaket. Risstaketet kan i sin tur skapa olika strukturer i trädgården (ett tips är att kolla Nigel Dunnetts instagramkonto där han ibland visar de underbara ”risbersåer” och strukturer av död ved som han har byggt i sin egen trädgård). 

Ett risstaket vi byggde i vårt kolonilottområde.
Ett risstaket vi byggde i vårt kolonilottområde.

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Referenser och fördjupning

[1] Studie Träden renar stadsluften på Göteborgs universitet 

[2] Artikel i Natursidan.se om kolinlagring i och under träd

[3] ’Trädens hemliga liv’ av Peter Wohlleben

[4] Infoblad från skogsstyrelsen om död ved

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.