Exempel på Trädgårdscoachning

Design av en köksträdgård med växthus och odlingsbäddar, samt en blomsterplantering, var det stora fokuset för detta projekt. Men kunden hade redan en tydlig bild av känslan och utseendet de ville ha. Dock behövde de hjälp och stöd i utformningen av vissa delar, med växtvalet och med en del praktiska råd. Därför är projektet ett bra exempel på trädgårdscoachning.

Ett bra exempel på trädgårdscoachning

Det här projektet är att utmärkt exempel på hur du som kund kan välja precis bara de tjänster som du behöver för att skapa din trädgård – det blir trädgårdscoachning snarare än trädgårdsdesign.

Köksträdgård, blommor och biologisk mångfald

Kunden ville ha en trädgård som leder en på upptäcktsfärd längs gångar och genom grindar; som har en modern känsla och rymmer frukt, bär, grönsaker och blommor och där biologisk mångfald frodas.

En viktig del av projektet var en skuggstudie som vi sedan använde som underlag för beslut om placering och utformning av köksträdgården, växthuset och en pergola.

Del av kundens underbara moodboard. Kunden hade en tydlig bild av  känslan och utseendet de vill ha i trädgården. Jag hjälpte med utformningen och en del praktiska råd - ett bra exempel på trädgårdscoachning
Del av kundens underbara moodboard

Kunden hade själv tagit fram en underbar moodboard som var till stor hjälp när vi diskuterade växtvalet och utformningen. I mitt arbete fokuserade jag på att studera och ge råd kring placering och storlek av viktiga funktioner i köksträdgården, uppbyggnad av växtbäddar och växtvalet. Kunden kunde då fokusera på att välja material och de olika konstruktionerna.

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Anläggning

Kunden skapade köksträdgården under våren och sommaren 2021. De gjorde mycket arbete själv men tog hjälp av anläggare för framförallt stenarbetet.

Jag utformade även en stor blomsterplantering utanför köksträdgården – med växtförslag, planteringsplaner och markplaneringsplaner. Kunden kommer anlägga blomsterplanteringen i etapper.

Vad säger kunden?

” Vi har varit mycket nöjda och känt att vi fått väldigt mycket hjälp för pengarna”

Vi anlitade Nicky från Grubby gardens under hösten 2020 när vi ville ta ett helhetsgrepp på en större tomt och bygga köksträdgård med växthus, perennplanteringar och flera andra fina utemiljöer. Vi har varit mycket nöjda och känt att vi fått väldigt mycket hjälp för pengarna. Nicky har varit så hjälpsam och genuint intresserad av vårt projekt, tipsat och inspirerat oss att testa nya metoder, som t.ex. hügelbäddar och andra smarta miljövänliga metoder i köksträdgården, gjort skuggstudier som hjälpt oss att bestämma vart vi bäst ska placera växthuset och planera en framtida pergola som måste skugga på rätt sätt, och hjälpt till med markplaneringsplan för olika saker som stenläggare, rördragningar och staketbygge. Hon han outtröttligt svarat på mail, kommit med tips och idéer och gjort om skisser tills vi blivit 100% nöjda.

”Man märkte att [Nicky] alltid hade [våra önskemål] i åtanke i sina förslag”

Efter en initial konsultation bestämde vi oss för att fokusera på köksträdgård och rabatter och att vi kunde klara andra delar av trädgården med lite tips men utan mer detaljerade skisser. I varje led har hon på detta sätt jobbat med oss för att få prisvärda lösningar och varit mån om att vi bara betalar för sådant vi har användning för. Hon lyssnade också noga på våra önskemål och man märkte att hon alltid hade dem i åtanke i sina förslag.

”Nicky brinner för hållbarhet och lösningar som är i samklang med naturen…”

Nicky brinner för hållbarhet och lösningar som är i samklang med naturen och det känns tryggt att hon kan så mycket om detta. Många lösningar blir samtidigt snygga, smarta, billiga och miljövänliga, som att återanvända nedtagna träd till hugelbäddar och göra flis till gångar av grenarna som också håller ogräset jättesnyggt i schack, eller att återanvända uppgrävd jord och kombinera med biokol som gjort att jorden fått en mycket fin struktur och vi inte har behövt vattna särskilt mycket. Köksträdgården blev jättesnygg, det växer så det knakar. Vi gissar att vi sparat in arvodet bara på att slippa t.ex. lägga markduk, köpa grus till gångar, köpa jord mm. för att inte tala om att slippa plantera olika växter på fel ställen där de inte tar sig eller ställa växthuset för skuggigt osv. Vi hade aldrig kommit på alla dessa lösningar själva!

Stort tack till Nicky!

Flora Hajdu och Adrian Sparrenborn, Sigtuna

Skuggstudie – för att placera köksträdgårdens funktioner på rätt plats

Kunden beställde en skuggstudie som vi sedan använde framförallt för att placera köksträdgårdens olika funktioner. Skuggstudien gav också viktiga insikter till beslut om vilka träd i en tät träddunge som de skulle ta ner.

På den här gräsytan skulle kunden ha växthus och köksträdgård. De behövde hjälp med en skuggstudie för att underlätta beslut om vilka träd att ta ner och placering av växthuset och andra funktioner i köksträdgården.
På den här gräsytan skulle kunden ha växthus och köksträdgård.

En väsentlig del av skuggstudien var att räkna ut hur mycket skuggor träden vid köksträdgården skulle kasta under växtsäsongen. Vissa träd (aspar) hade kunden redan bestämt att ta ner. Jag utformade skuggstudien så vi kunde se skillnaderna i skuggning utifrån olika möjliga val. Det var viktigt för kunden att inte ta ner träd i onödan av miljöhänsyn men även för att behålla en del insynsskydd mot grannen.

Jag levererade ett dokument med min analys från skuggstudien och vi hade ett zoommöte där vi tittade på olika videosnuttar som visade skuggornas rörelse under dagen vid olika årstider.

Skuggstudien påverkade beslutet om växthusets placering

Med hjälp av skuggstudien kunde jag föreslå en placering av växthuset som inte kunden hade tänkt på innan. Detta gjorde att vi kunde placera växthuset i ett bra solläge och mycket närmare köksingången än de hade tidigare tänkt.

Dessutom gjorde vi så att gången genom köksträdgården tog en liten omväg för att kunna utnyttja det bästa solläget optimalt.

Exempel på en trädgårdscoachningtjänst - med slutsatser och råd om köksträdgården utifrån skuggstudien
Slutsatser och råd om köksträdgården utifrån skuggstudien

Tänk vilken nytta en enda tjänst (skuggstudien i detta fall) från Grubby Gardens trädgårdscoachningsportfölj kan ge!

Läs: Växthustips från en odlare

Jorddesign är en viktig del av köksträdgårdens design

Det är jätteviktigt att tänka på jord och kretslopp när du designar din nya köksträdgård – jordfabriken tar ju också utrymme! Du behöver tänka på hur du ska skapa jord och kompost för att jordförbättra innan planteringen. Men du behöver dessutom ha en plan för vad du ska göra av all denna jordförbättring som du fortsätter producera under resten av säsongen när alla odlingsbäddar är fulla.

Sommar 2021. Det växer bra i köksträdgården! Anläggning pågår
Sommar 2021. Det växer bra i köksträdgården! Anläggning pågår

Varje trädgård har olika förutsättningar och olika omgivningar där det kan finnas resurser för att förbättra jorden. I det här fallet var kunden väldigt angelägen om att ta tillvara så mycket som möjligt från lokala källor för att bygga jorden. Att göra så är en vinst både för klimatet och för den underjordiska biologiska mångfalden.

Läs om hur vi designade jorden i Skapa egen jord – ett exempel.

Det här är ytterligare ett bra exempel på trädgårdscoachning – platsspecifikt och detaljerat råd för att bygga jord. Men med en helhetssyn där vi tänker igenom placering och dimensionering av de olika element i jordfabriken. Och dessutom sätter upp en tydlig plan för hur kunden kan skapa och lagra jord (och jordförbättring) under hela året.

Läs även Klimatsmart under ytan – om jord, kompost och kretslopp i trädgården

Planera för biologisk mångfald när du designar din köksträdgård

Du gör klokt i, som den här kunden, att tänka på helheten när du skapar din köksträdgård. Fokuserar du bara på odlingsbäddar med grönsakerna du vill skörda så går du miste om värdefull hjälp i trädgården. Planera istället för att attrahera så många olika insekter, fåglar och (om du har plats för en damm) även groddjur till din trädgård. Visst kan du attrahera insekter genom att samplantera sommarblommor och grönsaker, men du kan även tänka på att ha olika buskar och perenner (eventuellt även träd) i närheten som lockar och ger mat till insekterna. Det är tur att de flesta bärbuskar och fruktträd är en utmärkt nektar och pollenkälla. Men tänk även på, till exempel, tidigblommande vårlökar och perenner med enkla blommor i olika former. Och givetvis är det bra om du kan trycka in lite äng någonstans i närheten!

Jag brukar alltid försöka planera in fläder och röda vinbär i mina trädgårdar. Både dessa attraherar bladlöss tidigt på säsongen; bladlössen är specifika till just dessa växter (sprider sig inte till andra växter) och gör ingen nämnvärd skada. Då har du förhoppningsvis bladlössätare redan på plats när alla andra bladlöss anländer i trädgården.

Läs: Bekämpa bladlöss med balans i trädgården

Läs även Biologisk mångfald i din trädgård

Vissa delar av den biologiska mångfalden ska helst stanna utanför köksträdgården

Eftersom det finns rådjur i omgivningarna bestämde sig kunden för att inhägna köksträdgården. Delar av staketet kommer användas som klätterstöd, och andra delar som insynsskydd (efter samråd med grannen). Vi har därför kunnat placera alla växter som är särskilt begärliga för rådjur (som rosor, kärleksört och tulpaner, till exempel) innanför inhägnaden.

Design av köksträdgård – maximera tillgängligheten samtidigt som du utnyttjar hela ytan

Tänk rörelsemönster och designa för lathet när du utformar din köksträdgård. Solläge hjälpte oss att bestämma placeringen för många av köksträdgårdens funktioner. Gångarna är dimensionerad för att kunna köra fram med skottkärra till varje odlingsbädd. Det finns en centralt stenlagd gång för att kunna skotta snö och ta sig fram i köksträdgården även under vintern. Det är ju viktigt att ha tillgång till komposten, redskapsbod mm året runt. I övrigt har kunden täckt gångarna med ett lager wellpapp (wellpappskartonger som var kvar från flytten) och träflis (från träden som togs ner)

Vy av köksträdgård mot växthuset, med stenlagd central gång och upphöjda bäddar.
Vy av köksträdgården mot växthuset.

Tekniska ritningar är guld värda

Förutom skuggstudien och 3d visualiseringen av köksträdgården levererade jag även markplaneringsplaner för köksträdgården och blomsterplanteringen samt planteringsplaner. Med markplaneringsplanerna är det oftast lättast för anläggaren om de får en plan som bara innehåller den information de själva behöver. Därmed blir det, till exempel, en markplaneringsplan för el- och vattenledningar, en för stenläggning och en för placering av odlingslådor och staket (som kunden gjorde själv).

Bra tekniska ritningar sparar mycket tid och osäkerhet i anläggningsfasen. Och är ännu ett bra exempel på en specifik ritning du kan beställa som en del i din trädgårdscoachning.

I det här fallet kommer kunden successivt plantera själv och är beredd att göra lite mer ogräsrensning mellan växterna under etablering. Detta gör att vi även kan titta på hur lång utvecklingstid olika växter har, vilket växtsätt de har eller om de lätt förökar sig själva. På så sätt kan vi minska på kostnaderna vid växtinköp, särskilt för perenner.

Exempel på en markplaneringsplan för stenläggning. Extra viktigt med måtten för växthusets grund! Bra också som exempel på trädgårdscoachning - du kan beställa specifika ritningar som en del av coachningstjänsten
Exempel på en markplaneringsplan för stenläggning. Extra viktigt med måtten för växthusets grund!

Hej från Nicky

Nicky English Trädgardsarkitekt

 

Hej!

Jag som driver Grubby Gardens heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

Grubby Gardens erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Eller vet inte var du ska börja. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis.

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.