Huggorm

Huggorm. Ett blogginlägg som innehåller mest resonemang, men inkluderar länkar till pålitliga källor med fakta och råd om huggorm. Bara att se en bild av en orm ger mig rysningar, så jag har valt bilder med en svagare koppling. Den ena bilden visar min fullt levande och produktiva labruskavin. Och den andra visar en senare bild av skadorna orsakat av sork. Huggorm äter sork…

Labruskavinen innan den blev attackerade av sork

Beräknad läsningstid: 5 minuter

Sorkskador på labruskavin
Sorkskador på labruskavin – inga rötter kvar!

Biologisk mångfald

Grubby Gardens, som du kanske vet, försöker gynna biologisk mångfald. Jag skriver en hel del, bland annat, om vad man kan odlar och hur man kan skapa boplatser åt våra livsviktiga pollinerare.

Jag upptäckte att det finns flera som är oroliga över att bli stuckna av bin, så jag  letade fram information som visar att vildbin inte är farliga. Men biologisk mångfald är inte bara bina. Den är inte ens bara insekter.  Följande transskript är från en podcast av Naturskydsföreningen där Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare beskriver varför biologisk mångfald är så viktigt.
Hon säger ungefär så här (ev. felaktigheter är mina):
”Vi är beroende av att ekosystemet fungerar och ekosystemet består av en mängd olika arter, både växter och djur, som är beroende av varandra i ett väldigt sinnrikt system. Det är därför hotet mot biologisk mångfald är så allvarligt. Det handlar bland annat om att arter försvinner. Man kan tänka att en groda mer eller mindre spelar ingen roll, men alla arter är inbyggda i ett väldigt avancerat system så om några arter försvinner då påverkas hela systemet.”

Huggorm är också en del av den biologiska mångfalden.

Så långt är allt gott och väl. Tills man börjar tänka på huggorm. En av mina kunder har en väninna som hade sett huggorm på tomten efter att de hade anlagt en äng. Kombinationen huggorm och små barn eller husdjur är inte önskvärt. Det är inte många som gärna delar sin tomt med huggorm, även om den är ett nyttodjur – den äter bland annat sork – och försvarar sig bara när du av misstag kommer alldeles för nära eller trampar på den. Det finns regler och råd att följa om du får en huggorm på tomten, men som trädgårdsarkitekt måste jag ligger ett steg före.

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Kan vi gynna biologisk mångfald och undvika huggorm i trädgården?

Alla ormar i Sverige är fridlysta. Men huggorm klassas som livskraftig så vi kanske inte behöver aktivt gynna den på samma sätt som vi måste göra med t.ex. pollinerare.

Vad kan du göra om du vill gynna biologisk mångfald i din trädgård? Du kan bland annat låta gräset växa upp och bli en äng och du kan ha stenröse och rishögar som boplats för olika djur och insekter.

Vad ska man göra om man vill undvika huggorm på tomten? Jo, man håller gräset kortklippt, man täpper till alla glipor mellan stenarna och man undviker rishögar i närheten av huset.

Ser du dilemmat?

För min kund kommer vi att lösa problemet genom att göra ängen långsmal i formen och hålla kortklippt runt den. Min kloka kollega Mona Hallin (Smakfull Trädgård) har löst samma problem för en kund med hund genom att inhägna skogsträdgården, där det ska odlas fleråriga ätbara växter och där biologisk mångfald kommer att gynnas, men städa bort stenrösen från resten av tomten. Mona poängterar också att det finns mycket annat vi kan göra för att gynna biologisk mångfald genom att jobba på höjden (där ormar inte gynnas) med olika former av bon för fåglar, fladdermöss, fjärilar och andra insekter. Valet av blommor och blommande buskar och träd är också viktiga för mångfalden men gynnar inte ormar.

Huggormen har naturliga fienden

Huggormar ligger dock inte högst i näringskedjan utan även de har naturliga fienden. Inte helt lätt att hitta bra information om exakt vilka djur som äter och/eller dödar huggorm men enligt Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik finns det många djur som gärna äter ormar. Två exempel som ges på djur som äter ormar är igelkott och ormvråk. Tyvärr är det inte särskilt vanligt att igelkott äter orm eftersom den är mest ute på natten när huggormarna sover i någon håla, men det är ju alltid bra att försöka gynna igelkottar i alla fall! Ett förslag är att lämna en rishög över vintern som övervintringsplats åt igelkottar och ta bort den på våren, för att undvika att du skapar gömställen för ormar. Då ska du givetvis se till att det inte finns några djur kvar i högen om du tänker bränna högen.

Om du inte har smådjur som husdjur kan det även vara värt att försöka gynna rovfåglar med en holk eller boplattform eller kanske bara en rovfågelpinne. Fördelen med att gynna rovfåglar är att de äter inte bara ormar utan även sork, och om rovfåglarna håller ner antalet sork så finns det mindre mat som attraherar huggormarna.

Huggorms levnadsvanor

För mig hjälper det att söka pålitlig information om jag är orolig över någonting. Här är några bra länkar jag har hittat om huggorm:

https://www.bioresurs.uu.se/myller/jordbruk/ormar.htm

https://www.skansen.se/sv/huggorm

http://www.sthlm-herp.net/resurser/orm-pa-tomten/

Läs mer om biologisk mångfald

Det finns mycket annat du kan göra för att hjälpa biologisk mångfald – i inlägget biologisk mångfald i din trädgård finns information och förslag samt länkar och referenser för fördjupning i ämnet.

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.