Varning! Träd kan kvävas!

Om jordmassor läggs intill stammen på ett träd kan det allvarlig skada, eller till och med döda ett träd på sikt. Många känner till detta. Ofta ser man då lösningar som i bilden nedan där jordmassorna hålls borta från stammen med en krage av stenar.

Träd med stenkrage
Det är inte alltid att det räcker med en krage av sten för att rädda trädet när marknivån höjs.

Det som är också är viktigt att känna till är att träd kan kvävas om jordmassor läggs på marken i närheten av trädet – även om jorden hålls bort från stammen. Samma gäller om man anlägger en stenlagd yta i närheten av ett träd. Då finns ytterligare en risk att viktiga rötter skadas vid underarbetet (grävningen) för stenläggningen. Det kan även skada rötterna och kväva trädet om tunga maskiner körs i rotzonen.

Det som händer är att man kan kväva de ytliga sugrötterna, som sköter det mesta av trädets näringsupptag och är beroende av syre. Vissa träd är väldigt känsliga och dör nästan direkt, medan med andra kan det ta längre tid.

Det finns tyvärr inget enkelt generellt råd för vad är ett lämpligt säkerhetsavstånd från ett träd när det gäller att skydda rötterna. Texten nedan förklarar situationen och kommer från Ref [1]. Ett träds dropplinje är egentligen kronans omkrets, dvs var vattnet når ner till marken vid regn.

” Det förekommer fortfarande att rotsystemets utbredning som standard beskrivs breda ut sig i det översta markskiktet (0–40 cm) och maximalt några meter från den så kallade dropplinjen av trädkronan. Detta är felaktigt. Markegenskaperna som träden växer i är helt avgörande för hur trädets rotsystem kommer att formas på̊ platsen, vilket gör att rötterna många gånger kan växa betydligt längre, både vertikalt och horisontellt. Träd som växer i miljöer med tjocka jordlager och i väldränerad jord får ofta ett välutvecklat rotsystem både grunt och djupt, samt en bra bit utanför trädkronan. Mark med antingen ytligt grundvatten eller berggrund kan medföra att trädens rötter får ett ytligt och utsträckt rotsystem, och rötterna kan nå̊ tiotals meter utanför trädkronan. Vid markförhållanden med mycket berg kan rötterna istället växa väldigt djupt ner i bergssprickorna, och det är inte ovanligt att se rötter ner till 10–20 meters djup.

Äldre träd med en stor krona torkar oftast ut markytan under kronan, vilket leder till att merparten av de vatten- och näringsupptagande rötterna på̊ äldre större träd ofta finns utanför dropplinjen av kronan.”

Mitt bästa råd är att ta hjälp av en arborist för att undersöka var trädets rötter växer och justera dina planer så att trädet skyddas på ett korrekt sätt.

Många skatter kan gömma sig i ett gammalt träd
Många skatter kan gömma sig i ett gammalt träd – ser du misteln i denna skogslönn?

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt och permakulturdesigner. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och så lite trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder coachningstjänster för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och så erbjuder jag även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. Du får även en bonus PDF ”6 sätt att undvika blommig spenat och hålig sallad”. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Referenser

[1] SLU’s ”Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0.” Rapport skriven av Johan Östberg och Örjan Stål

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.