Trädgårdsrum för människan och mångfald

Familjen vill ha många olika trädgårdsrum. De behöver plats att välkomna vänner och familj för stora fester såväl som för mysiga middagar. Men de behöver också olika rum där man kan komma undan och ha tid för sig själv. Och ställen där det är lätt att slå sig ner för informella kaffestunder. Vidare vill de förbereda för ett eventuellt framtida behov av att kunna hyra ut gästhuset. Och trädgården måste vara lättskött, även för någon som har problem med knän eller rygg. Dessutom är det viktigt för familjen att skapa rum åt biologisk mångfald.

Med barnen utflugna och många idéer, vill familjen ha hjälp att få till en plan att jobba vidare med för trädgården.

Designprocessen

Vi var två trädgårdsarkitekter som tog fram trädgårdsdesignen under en dag på plats i trädgården (och i huset). Kunden gillade idéen med denna sorts intensiva kreativitet (vi kallade tjänsten Garden Express). Men trädgården var så pass stor och hade många nivåskillnader, så vi visste vi inte skulle hinna mycket mer än själva stommen och formerna under vår arbetsdag. Den här trädgården designade jag tillsammans med Camilla Carling, Gardens by Carling.

Efter vi levererade ritningen från den här första arbetsdagen har familjen jobbade med trädgården i etapper. Och jag har varit tillbaka på plats för ett antal uppföljande rådgivningar. Efter att de fick en plan att enas kring och förhålla sig till har familjen utvecklat idéerna själva, och min roll har varit mer som trädgårdscoach. Ju mer vi diskuterar och arbetar tillsammans, desto bättre förstår vi varandra. Vi bygger ju upp en långsiktig relation som är rolig för oss som människor och, skulle jag vilja påstå, även bra för trädgården.

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Vad säger kunden?

”För oss blev Garden Express startskottet för vårt stora trädgårdsprojekt. Vi fick börja med flera frågor som vi skulle fundera över och skriftligt besvara innan vårt initiala möte. Det var en bra ingång, dels för att vi som kund blev bättre förberedda, men lika mycket för att vi inom familjen kan ha olika bilder framför oss. Tiden tillsammans med Nicky och Camilla blev på så vis mer effektiv och vi nådde lättare en gemensam plattform som låg närmare verkligheten. I vårt fall började vi själva planlösningen av tomtens ytor. Inte en enda växt diskuterades, mer än vilken känsla vi önskade skapa, vilken färgskala, att det skulle vara lättskött och väldigt gärna gynnsamt för insekter.

Arbetar med en fjärdedel i taget

Vi är nu inne på tredje året av trädgårdsprojektet. Första året byggdes altanen, en Jasmintry planterades in i altanen och stommen till pergolan blev nästan klar. År 2 Plantering och murbygge. År 3 Färdigställde vi innergården. Vi har arbetat med cirka en fjärdedel i taget av trädgårdsplanen och börjat längst in på tomten, som är ca 2300 kvm. Tanken är att vi avslutar vid entrén, för att undvika att inga maskiner förstör det som är klart.

Planen hjälper oss att hålla fokus

Det kanske inte blir exakt som ursprunget, men planen hjälper oss definitivt att hålla fokus, men samtidigt långsiktigt hålla kursen gentemot andra delar av tomten. Nicky har fungerat som ett proffsigt bollplank och har kommit till oss då och då när vi önskat stämma av eller när det blivit dags för att på detaljnivå göra val av plantor. Vi har delad Pinterest-sida där jag som kund lagt in sådant som jag tyckt om. Idag, några år senare, skulle jag säga att Nicky vet vad vi tycker om och inte. Vi har haft många intressanta, lärorika, roliga och mycket inspirerande möten och samtal. Nicky är en mjuk, lyhörd och inkännande person som verkligen brinner för trädgårdar och dig som kund.”

Katarina och John, Vaxholm

Hur skapade vi trädgårdsrum?

Som med de flesta trädgårdar får man mycket inspiration för skapandet av trädgårdsrummen från det som finns på plats. Genom att titta på husets utformning och placering och hur det förhåller sig till markförhållanden, vatten, vind, ljus, insyn, befintliga konstruktioner och så vidare, blir det nästan så att trädgårdsrummen skapar sig själva. Om designen gäller en stor trädgård som denna blir det ofta en hel del variation i de fysiska förutsättningar som vi behöver ta hänsyn till i designprocessen – som, till exempel, nivåskillnader, berg-i-dagen, jordmån och olika ljus- och skugglägen.

Dessutom hade vi stor hjälp av familjens förberedelser – de hade funderat kring hur de använder tomten idag, hur de rör sig och vilka områden känns mysiga eller, för den del, utsatta.

Allt detta (och lite till) behöver en trädgårdsarkitekt ta hänsyn till under den kreativa processen. Ofta kan man omvandla känslan av utsatthet till en mysig och ombonad känsla med ganska små medel.

Trädgårdsrum för människan och mångfald - Illustrationsplan

Trots att vi knappt hann diskutera växter under dagen så var det givet för den här familjen att trädgården också ska erbjuda mat och boplats för insekter och fåglar. Bland annat planeras en mångfald av fruktträd och bärbuskar, en äng, en bi- och fjärilsrabatt i solen och flera olika blommande buskar och klätterväxter. Dessa element kommer också bidra till att skapa olika trädgårdsrum.

Jag funderar ibland på det här vanan vi har att använda hus-relaterade termer i trädgården. Skulle vi får ett annorlunda resultat om vi istället pratade om att skapa livsmiljöer istället för trädgårdsrum? Läs 8 designprinciper för en hållbar trädgårdsdesign

Byggandet av dessa trädgårdsrum

Kunden ombesörjer detaljplanering och anläggning själv och detta kommer ske successivt. Först ut är altanen på västra sidan som har byggts ut och formats efter berget som finns i det södra hörnet.

Vissa bilder är kundens egna.

En nästan före-bild när anläggningsjobbet hade precis börjat
En nästan före-bild när anläggningsjobbet hade precis börjat. Från början var altanen mycket mindre och det fanns en svåranvänd yta mellan den gamla altanen och ett antal planteringslådor.
Den nya altanen sträcker sig hela vägen till planket och formar sig runt berget så att hela ytan nu kan nyttjas fullt ut.
Familjen har med enkla medel skapat olika mindre trädgårdsrum på den stora altanyta. Ibland kan det räcka med ett par stolar intill en klätterväxt att skapa en känsla av ett trädgårdsrum,
Familjen har med enkla medel skapat olika mindre trädgårdsrum på den stora altanyta.

Ibland kan det räcka med ett par stolar intill en klätterväxt för att skapa känslan av ett trädgårdsrum.

Enkla knep för att skapa trädgårdsrum - ställ ut olika kombinationer av stolar och bord.
Familjen har skapat flera trädgårdsrum med stolar och bord – beroende på om man önskar skugga eller sol, morgonkaffe eller eftermiddags vila.
L-formade pergola runt trädet skapar ett av flera trädgårdsrum på altanen
Pergolan formar en L-form runt trädet och bygger därmed en del av staketet så småningom.

Familjen lade ner väldigt mycket tid och engagemang för att välja rätt träd till altanen. Till slut föll valet på en jasmintry, Heptacodium miconoides. Jasmintry blommar med vita, doftande blommor i slutet av augusti och framåt. Den är vackra vasformade och flerstammig – perfekt för att hänga lyktor i för festliga tillfällen. Den får vackra höstfärger och den producerar inga frukter som skulle kunna skräpa ner eller missfärga altanen.

Trädet skapar även en siktlinje från entrédörren. Därmed blir det ett viktigt inslag i trädgården både sommar- och vintertid.

Hej från Nicky

Nicky English Trädgardsarkitekt

 

Hej!

Jag som driver Grubby Gardens heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

Grubby Gardens erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Eller vet inte var du ska börja. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis.

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.