Att ta tillvara och ta fram en stor trädgård

Till ett sommarnöje från tidigt 1900-tal, där det pågår en varsam men omfattande renovering, tillhör en stor tomt som inte riktigt hade fått den kärlek den förtjänade under lång tid. Jag skapade först en vision för trädgården, med hjälp av olika trädgårdsdesignritningar. Sedan arbetade vi med att ta fram, bevara och ta tillvara mycket av det som redan fanns i trädgården, samt att lägga till en hel del växtlighet. Projektet kommer att pågå under flera år.

Trädgårdens vision

Visionen är en ombonad, blomrik trädgård med mycket liv (insekter, fåglar och annat djurliv) och plats för frukt och bär, odling, lek och umgänge. Trädgården ska dessutom ha en stark koppling till huset och tidsåldern. Viktigt är också att det inte ska kännas som ett ständigt pågående projekt utan kunden ska kunna njuta av trädgården som den är varje säsong.

Jag förmedlade trädgårdens vision med hjälp av ritningar och 3D vyer.

Jag förmedlade trädgårdens vision med hjälp av ritningar och 3D vyer.

I en stor trädgård som den här tänker jag lite annorlunda än för mindre trädgårdar. Å ena sida vill jag få fram en viss känsla som tillhör trädgården som helhet. Däremot vill jag samtidigt lyfta fram något särskilt för varje del av trädgården för att skapa variation och intresse. Till min hjälp finns det mycket från husets historia och arkitektur som jag har kunnat lyfta fram och använda i trädgårdsdesignen. Och i en trädgård av den här storleken finns också flera olika ståndorter vilket ger ytterligare inspiration och vägledning.

Ovärderligt samarbete med Karin från Solstigens Trädgårdsbyrå

I det här projektet har jag haft hjälp på plats från Karin Widlund, Solstigens Trädgårdsbyrå. I ett unikt och ovärderligt samarbete bollar vi alla idéer, både konstnärliga och praktiska, och kompletterar varandra väldigt väl när vi tillsammans arbetar för att ta fram det bästa i trädgården. Till vår hjälp har vi haft starka krafter och duktiga maskinförare som arbetar på platsen.

Njuta första sommaren

Under våren 2020 renoverade vi ett antal befintliga planteringar, skapade tillfälliga sommarplanteringar och krukarrangemang, samt började beskära och ta hand om befintliga buskar och träd. Med några enkla steg gjorde vi trädgården till en plats där familjen kunde njuta redan första sommaren.

Några bilder från sommaren 2020. Samma rabatt syns som nyrenoverad och nyplanterad och igen i juli när den hade vuxit till sig lite.

Några bilder från sommaren 2020. Samma rabatt syns som nyrenoverad och nyplanterad och igen i juli när den hade vuxit till sig lite.

Anläggning och plantering

Hösten 2020 tillkom nya buskar och träd, en gräsmatta, renovering av flera perennplanteringar samt sådd av äng. Vi prioriterade aktiviteter där vi behövde hjälp av grävmaskin och starka människor medan de fanns på plats, men fokus låg fortfarande på att ta tillvara det som redan fanns – växter, material och konstruktioner.

Vi behövde planera leverans av allt tungt och skrymmande (och några växter var riktigt stora) och till både hus och trädgård, till en och samma båttransport.

Vi behövde planera leverans av allt tungt och skrymmande (och några växter var riktigt stora) och till både hus och trädgård, till en och samma båttransport.

En något nervös trädgårdsarkitekt fick fantastiskt stöd av både Stångby plantskola (med sin utomordentligt bra logistikplanering och en leverans som höll väldigt hög kvalité) och den underbara WSAB Marin som ordnade så att alla växter kom fram i toppskick – vissa bjässar kom ända fram till sin planteringsgrop!

Vi tog fram och renoverade entrérabatt och berså

Entrérabatt och berså i gammal och ny skrud

Entrérabatt och berså i gammal och ny skrud

Vi har grävt fram den övervuxna entrérabatten, tagit tillvara det som vi kunde rädda, grävt upp och återplanterat syrenskott för att renovera bersån och planterat en hel del nya växter. Och den vingade benveden som lyser röd i höstbilden fick vara kvar som extra krydda i bersån. Karin har dessutom renoverat den ursprungliga stenkanten runt rabatten och lagt en ny böjd stenkant mellan planteringen och bersån.

En köksträdgård vid trädgårdsmästarbostaden

En köksträdgård vid trädgårdsmästarbostaden

Den rätta platsen för ätbara växter i en stor trädgård är vid trädgårdsmästarbostaden!

Här håller vi oss till en enklare stil och planterar bärbuskar, smultron och några ätbara perenner i den befintlig planteringen som vi grävde fram vid huset. Vi skapade även ett matchande hallonland (syns inte på bilden). Så småningom kommer vi plantera lavendel och aubrietia i skrevorna mellan de ganska vassa stenar som utgör stödmuren.

Strama former med blomsterprakt

Formklippta häckar och träd med tillhörande blomsterprakt

Formklippta häckar och träd med tillhörande blomsterprakt

I terrassområdet har vi börjat klippa, gödsla och komplettera buxbomshäcken samt rensat för att ta fram den fina eken (bild överst t.h.) och gullregnet (syns på vänster sidan av bilden nederst t.h.). Vi länkar ihop eken och gullregnet med en stor sammanhängande plantering. Under eken och runt gullregnet har växterna lugna färger med ormbunkar och funkia. Däremellan exploderar blomprakten.

Ny sittplats skapat med mycket återbruk

Ny sittplats i kvällssol med återbruk

En bit ner i slänten mot havet har vi skapat en ny sittplats i kvällssol med mycket återbruk!

Terrasseringen här är gjord enbart av stenar som vi eller grävmaskinen har grävt fram i trädgården (vissa stenar är gigantiska!). Stegstenarna hittade vi på olika ställen på tomten. Och bänken fanns tidigare i den gamla bersån. Vi har flyttat (med hjälp av grävmaskin!) två stora rhododendronbuskar från en annan plantering där de blockerade vyn från ett fönster. Med några år av skötsel och beskärning kommer de pryda sin plats i den här plantering och omhulda den som sitter på bänken och njuter av kvällssolen. Utöver detta har vi kompletterat med japanska lönnar, en ormhassel och marktäckande hasselört och blodalunrot. Bakom bänken har vi även planterat ormbunkar som är flyttade från andra delar av trädgården. Den aning stramare stilen här är en vinkning till en detalj på husets fasad som kan ha influenser från Japan.

Timjanmatta och kattfot som rabattkant

Timjanmatta och kattfot som rabattkant

De här planteringar är tänkta att växa in i omgivningen. Här är det timjan och kattfot som rabattkant.

Som lite omväxling till alla stenkanter vill jag istället ha purpurtimjan i kanten av den här planteringen. Tanken är att barnen ska kunna sätta sig på timjanmattan och leka med fontänen. Jag hoppas också att timjan ska sprida sig ut i gruset. I kryddlandet runt ”hörnet” på berget uppfyller kattfot samma funktion. Där har vi även använt några strategiskt placerade större stenar som installation i planteringarna. Med tiden kommer ett antal formklippta havtorn ’Hikul’ förstärka denna effekt (när de har vuxit till sig).

Ett skonsamt ingripande vid havet

Ett skonsamt ingripande vid havet - här gäller det att störa jorden och den befintliga växtligheten så lite som möjligt.

Bergområdet vid havet – här försöker vi jobba med naturen så långt det går.

I det sol- och vindutsatta området vid havet arbetar vi fram med väldigt lätta händer. Förutom någon enstaka ekskott har vi inte tagit bort någon växtlighet. Även en del ljung som troligen dog under 2018 har vi lämnat kvar – den döda ljungen skyddar trots allt jordytan och bidrar till att hålla jord på plats på den branta, jordfattig sluttning. Tanken är istället att andra växter ska välla över ljungen.

Före-bild vid havet, med viss sommarblomsplantering

Bilden visar hur det såg ut vid havsområdet i juni innan plantering.

Mer formell stil med vintergrönt närmast huset…

Vi har en mer formell stil med formklippta klot närmast huset

Ny stenläggning och plantering med formklippta klot närmast huset

Vi har hållit stenläggning till ett minimum i det här projektet. Dock fanns det ett stort behov av en åsnestig från sjöstugan upp till huset samt trappor ner till källaren. Vi är ju flera som har drattat på ändan vid några av de brantaste delarna.

Grillen får en plats utanför köket, inramad av en plantering

Grillen får en plats utanför köket, inramad av en plantering

Som kontrast till den blommig och lite vild stil som finns på många andra delar av trädgården, valde jag en mer formell stil närmast huset – med mycket vintergröna växter och formklippta klot.

Vissa buskar kan man tämja med beskärning…

Bilden nedan visar ett pågående arbete med att forma klot från en tidigare helt vildvuxen ligusterbuskage. Redan efter 2 säsonger går det att tyda de blivande formerna.

Det går att klippa ner och forma om en vildvuxen ligusterbuskage

En tidigare vildvuxen ligusterbuskage som Karin jobbar med att omforma till formklippta klot

 

Före - ligusterbuskage innan vi började jobba med det

Så här såg ligusterbuskaget ut innan

…Och vissa växter tämjer vi genom inramning

Det växer en ganska stor vildros i ängen. Den är väldigt taggig, men har enkla blommor som bina uppskattar. Och sedan får den många röda nypon – bra för fåglar. Bara genom att rensa gräset runt rosen, sätta en kant av stenar (från platsen) och planterar några lavendel och fetbladsväxter som vi hade över, kunde vi istället göra rosen till ett smycke. Vilket gör att även insekterna kan fortsätta njuta av rosen.

En vild ros i ängen fick en inramning och kunde därmed vara kvar för den biologiska mångfaldens skull.

En vild ros i ängen fick en inramning och kunde därmed vara kvar för den biologiska mångfaldens skull.

Design av ett fungerande kretslopp

I varje trädgård är det viktigt att etablera rutiner för ett fungerande kretslopp. På så sätt omvandlar vi det som vanligtvis ses som avfall i en trädgård istället till värdefull jordförbättring i ett system som vi designar utefter platsens förutsättningar. Så även i denna trädgård med kompostering av bland annat löv och resterna från när ängen slås på sensommaren. Dessutom finns det nu en kompostkvarn för flisning av beskärningsrester.

I en stor trädgård, eller egentligen i alla trädgårdar, kan det vara klok att inte göra alla förändringar på en gång – förutom när vissa aktiviteter behöver samplaneras av praktiska skäl. Det är viktigt att ta hänsyn till, inte bara själva plantering och anläggning, men även behovet av etableringsskötsel och av bevattning. Många pusselbitar att lägga, alltså! Men jag kan hjälpa dig med all denna planering och logistik.

Jag lägger till nya bilder allteftersom trädgården utvecklas.

Behöver du hjälp med din stor trädgård?

Om du har flyttat in i en oälskad trädgård eller har en trädgård som börjar bli övervuxen behöver du kanske hjälp? Jag jobbar gärna i så fall med en hands-on-trädgårdsdesignprocess där vi renoverar din trädgård samtidigt som vi jobbar med designprocessen.  Det är en process där vi jobbar med omtanke både för trädgården, naturen och dina önskemål med fokus på att ta tillvara det som finns om det är möjligt.

Detta kan vara särskilt bra för dig med en större trädgård som känns överväldigande just nu.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.