Att ta tillvara och ta fram en stor trädgård

Till ett sommarnöje från tidigt 1900-tal, tillhör en stor tomt som inte riktigt hade fått den kärlek den förtjänade under lång tid. Kunden önskade en ombonad, blomrik trädgård med mycket liv (insekter, fåglar och annat djurliv) och plats för frukt och bär, odling, lek och umgänge. Trädgården behövde behålla en stark koppling till huset och tidsåldern. Vi har dessutom jobbat praktiskt med att ta fram, bevara och ta tillvara mycket av det som redan fanns i trädgården.

En stor trädgård

I en stor trädgård som den här (ca 10 000kvm) tänker jag lite annorlunda än för mindre trädgårdar. Å ena sida vill jag få fram en viss känsla som tillhör trädgården som helhet. Däremot vill jag samtidigt lyfta fram något särskilt för varje del av trädgården för att skapa variation och intresse. Till min hjälp finns det mycket från husets historia och arkitektur som jag har kunnat lyfta fram och använda i trädgårdsdesignen. Och i en trädgård av den här storleken finns också flera olika ståndorter vilket ger ytterligare inspiration och vägledning.

Ovärderligt samarbete med Karin från Solstigens Trädgårdsbyrå

I det här projektet har jag haft hjälp på plats från Karin Widlund, Solstigens Trädgårdsbyrå. I ett unikt och ovärderligt samarbete bollar vi alla idéer, både konstnärliga och praktiska, och kompletterar varandra väldigt väl när vi tillsammans arbetar för att ta fram det bästa i trädgården. Till vår hjälp har vi haft starka krafter och duktiga maskinförare som arbetar på platsen.

Bilder från trädgården

Entrésidan

Strategiskt placerade buskar kompletterar den renoverade syrenhäcken för att göra entrésidan av trädgården privat och ombonad.

Ombonad gräsmatta på entrésidan
Entrésidan av trädgården

Det visade sig att soluren som syns på bilden ovan var fastgjuten på plats – så vi skapade en plantering runt den.

Pergola med plantering i juni
Pergola med plantering – juni

Den svarta pergolan fanns sedan tidigare. Vi kompletterade med tidsenliga klätteranordningar till rosorna. Och kompletterade med de tre klätterrosor som saknades. Rosorna på den här sidan av pergolan fick även sällskap av perenner och rabattrosor i en ny, halvcirkel plantering.

Pergola med plantering i augusti
Pergola med plantering i augusti

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Vid trädgårdsmästarbostaden

Den gamla, lutande plommonträdet vid trädgårdsmästarbostaden fick sällskap av bärbuskar och köksträdgård. Plommonträdet är kanske inte det snyggaste exemplaret, och den ger inte så mycket frukt. Men den är väldigt viktigt för att behålla karaktären i trädgården.

Köksträdgård med bärbuskar och ett gammalt plommonträd intill trädgårdsmästarbostaden
Bärbuskar (och ätbara perenner) vid trädgårdsmästarbostaden
Odlingslådor
Odlingslådor
Rosentorn i en plantering intill ett litet stenlagt område
En liten stenlagd yta för en bänk och ett bord vid trädgårdsmästarbostaden
Vy från köksträdgården mot entrén
Vyn från köksträdgården mot pergolan och entrén

Bersån nedan gick knappt att urskilja från början – den var både gles och övervuxen på en och samma gång. Nu är den under renovering – vi har tagit bort sly och planterat rotskott från befintliga syrenbuskar. De flesta av de perenna marktäckare är befintliga växter som vi flyttade på.

Berså under renovering
En berså under renovering

Mer formell stil med vintergrönt närmast huset

Som kontrast till den blommig och lite vild stil som finns på många andra delar av trädgården, valde jag en mer formell stil närmast huset – med mycket vintergröna växter och formklippta klot.

Ombonad grillplats
Grillplatsen vid köket
Plantering med formklippta buskar och träd mellan två stengångar
Striktare former längst upp på åsnestigan

Vi har hållit stenläggning till ett minimum i det här projektet. Dock fanns det ett stort behov av en åsnestig från sjöstugan upp till huset samt trappor ner till källaren. Vi är ju flera som har drattat på ändan vid några av de brantaste delarna.

Befintlig stenterrass syns till vänster i bilden
Befintlig stenterrass syns till vänster i bilden

Gullregnet (som syns bäst i bilden ovan) och den lilla, men breda, eken (som syns bäst i bilden nedan) har hållits låga i många år. De ligger intill en befintlig stenterrass av ölandssten som är delvis omringad av en buxbom häck. Vi håller nu på att vårda och komplettera buxbomshäcken.

Blomstrande gobeläng
Gobeläng mellan åsnestigen och planteringen vid stenterrassen

Det finns en äng på hela slänten mellan havet och stenterrassen. Delar av ängen fanns redan, och delar har vi utökat eller reparerat. Ängen mellan åsnestigen och stenterrassen var dock så pass hög att det inte tick att se planteringarna vid stenterrassen från åsnestigen. Sä vi har planterat en låg blomstrande gobeläng där istället. Gobelängen planterade vi på hösten. På bilden är det juni, våren efter. Några överraskningar finns kvar i gobelängens fröbank – vissa får växa vidare (som kungsljus, jätteverbena och en ensam tulpan) medan andra rensar vi bort.

Stegstenar mot en sittplats i skogen
Stegstenar mot en sittplats i skogen

Stegstenar leder till en sittplats i skogen – förbi en befintlig plantering som vi har renoverat. I den här plantering (som är relativt nära köket) kan man även plocka kryddor såsom gräslök, olika timjan, purpurmejram, kryddsalvia och vinterkyndel.

Sittplats i kvällssol

Bänk i kvällssol
Bänk i kvällssol

För att minska avståndet mellan stranden och boningshuset skapade vi en sittplats i kvällssolen. Vi kunde använda stenar från platsen (som hade grävts fram under husets renoveringsarbete) för att terrassera planteringen. Och den gamla bänken fanns redan i trädgården. De två rhododendron buskarna samt en del ormbunkar har vi flyttat från andra delar av trädgården. Jag kompletterade med två japanska lönnar och en ormhassel samt en del marktäckande perenner. Den här platsen syns nästan inte från andra delar av trädgården under sommaren – men den kommer fram på sensommaren när det är dags att slå ängen.

Strandterrassen

Strandterrass
Strandterrassen

Vi har hållit stenläggning till ett minimum även vid strandterrassen. På så sätt slipper man dansbanekänslan (som kan annars uppstå med stora stenläggningar) samtidigt som grillen står stadigt, man sitter bekvämt vid matbordet och det går att ta sig barfota från stranden till sjöstugan.

Kryddplantering och mindre gobeläng
Kryddplantering och mindre gobeläng vid strandterrassen

Vildare stil mellan åsnestigen och ängen

yvig plantering mellan åsnestigen och äng
Plantering mellan åsnestigen och äng – längst ner mot havet

Vi har skapat yvigare planteringar mellan åsnestigen och ängen. Detta är delvis för att ha blomning och intresse även när ängen är nerklippt och delvis för att minska känslan av att man går intill en brant slänt. Dessa planteringar har fått en vildare karaktär.

Plantering mellan åsnestig och äng
Med yviga planteringar intill åsnestigen döljs den branta slänten mot höger på bilden

Tämja växter genom inramning

Det växer en ganska stor vildros i ängen. Den är väldigt taggig, men har enkla blommor som bina uppskattar. Och sedan får den många röda nypon – bra för fåglar. Bara genom att rensa gräset runt rosen, sätta en kant av stenar (från platsen) och planterar några lavendel och fetbladsväxter som vi hade över, kunde vi istället göra rosen till ett smycke. Vilket gör att även insekterna kan fortsätta njuta av rosen.

En vild ros i ängen fick en inramning och kunde därmed vara kvar för den biologiska mångfaldens skull.
En vild ros i ängen fick en inramning och kunde därmed vara kvar för den biologiska mångfaldens skull.

Design av ett fungerande kretslopp

I varje trädgård är det viktigt att etablera rutiner för ett fungerande kretslopp. På så sätt omvandlar vi det som vanligtvis ses som avfall i en trädgård istället till värdefull jordförbättring i ett system som vi designar utefter platsens förutsättningar. Så även i denna trädgård med kompostering av bland annat löv. Dessutom finns det en kompostkvarn för flisning av beskärningsrester.

I en stor trädgård, eller egentligen i alla trädgårdar, kan det vara klok att inte göra alla förändringar på en gång – förutom när vissa aktiviteter behöver samplaneras av praktiska skäl. Det är viktigt att ta hänsyn till, inte bara själva plantering och anläggning, men även behovet av etableringsskötsel och av bevattning. Många pusselbitar att lägga, alltså! Men jag kan hjälpa dig med all denna planering och logistik.

Behöver du hjälp med din stor trädgård?

Om du har flyttat in i en oälskad trädgård eller har en trädgård som börjar bli övervuxen behöver du kanske hjälp? Jag jobbar gärna i så fall med en hands-on-trädgårdsdesignprocess där vi renoverar din trädgård samtidigt som vi jobbar med designprocessen.  Vi kallar det för Slow Trädgårdsdesign! Det är en process där vi jobbar med omtanke både för trädgården, naturen och dina önskemål med fokus på att ta tillvara det som finns om det är möjligt.

Detta kan vara särskilt bra för dig med en större trädgård som känns överväldigande just nu.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.