nov 28, 2022 | Jord och vatten | 0 Kommentarer

Minska bevattningsbehov för nya växter

Vi behöva alla spara vatten i våra trädgårdar. Ett sätt att spara vatten är ju att minska bevattningsbehovet. Att minska bevattningsbehovet kan dessutom vara helt avgörande om trädgården är vid en sommarstuga där man kanske bara kan vara på helgerna. 

Regel nummer ett för att minska bevattningsbehovet är såklart att välja träd, buskar och perenner som passar till platsen. Men även torktåliga växter behöver extra bevattning de första åren efter du planterar dem. Här kommer tips för hur du kan minska behovet av bevattning när du planterar nya träd, buskar och perenner. Med dessa tips kan du därmed öka chanserna att dina nyplanterade växter klarar sig mellan dina besök till sommarstugan.

Dessa vattenbesparande tips fungerar ju också för dig som bor vid trädgården jämt men som ändå vill spara vatten. Ju mer vi kan begränsa oss till att bara behöva använda regnvatten i trädgården, desto mer motståndskraftiga blir våra trädgårdar.

Det är viktigt att poängtera att, även om dessa tips kan minska bevattningsbehovet, du kommer fortfarande behöva stödvattna dina nyplanterade växter. 

Ett sätt att minska bevattningsbehovet i trädgården är att plantera rätt växt på rätt plats. Backtimjan är en torktålig och bivänlig marktäckare som trivs i mager jord.
Backtimjan (Thymus serpyllum) är en torktålig och bivänlig marktäckare som trivs i mager jord

Beräknad läsningstid: 11 minuter

Minska bevattningsbehov vid plantering av buskar, träd och klätterväxter

Tips 1: Jordförbättra ordentligt för att minska bevattningsbehov

Jordförbättra för att förbättra jordens struktur och fuktighetshållande egenskaper. Till exempel kan du blanda in färdig kompost, biokol, eller barkmull för att förbättra jordens struktur. En bra, fuktighetshållande jord klarar sig längre innan den torkar ut och det är därför du minskar bevattningsbehovet genom att jordförbättra ordentligt.

Biokol har en väldigt stor ytarea vilket gör att den förbättrar jordens fuktighetshållande egenskaper. Forskare har sett att den har bäst effekt på lätta jordar. Det är viktigt att se till att ditt biokol är laddad med näring innan du blandar den i jorden (oladdad biokol stjäler istället näring från jorden vilket inte är särskilt hjälpsamt för växterna). Och det kan vara för mycket av det goda – biokolet bör inte utgöra mer än ca 20% av jorden, annars kan den snarare ha en negativ påverkan. Köper du biokolet lär detta inte vara ett stort problem – biokol är dyrt! Dyrt, det vill säga, om du inte gör ditt eget biokol. Bäst i så fall är nog att skapa en kolmila och gör biokol utomhus. Vi har provat att göra biokol i kaminen. 

Läs Gör eget biokol

Tok (Dasiphora fruticosa) blommar länge, är väldigt populär med insekter och är torktålig när den är etablerad.
Tok (Dasiphora fruticosa) blommar länge, är väldigt populär med insekter och är torktålig när den är etablerad.

Tips 2: Plantera (tidig) höst (Plan A) eller tidigt på säsongen (Plan B)

Planera, om du kan, plantering av dina buskar, träd och klätterväxter till precis i slutet av sommaren när luftfuktigheten börjar öka. Då har dina växter nytta av både höstens och vårens fukt. Beroende på hur hösten blir kan du ändå behöva vattna en del strax efter plantering, men det är inte alls lika stressande för växterna som det är att komma till nya växtplatsen strax innan sommarens (eller vårens) torka och hetta slår till. 

När växterna har hunnit etablera sig en del under hösten och våren, kan de klara sig något längre mellan vattningstillfällen och du kan på så sätt minska deras bevattningsbehov.

Många växter kan du med fördel plantera även senare på hösten. Kolla vad som gäller för växterna du planerar att plantera! Särskilt vintergröna växter kan vara känsliga för plantering sent på hösten.

Näst bäst är att plantera tidigt på säsongen i hopp om att växterna hinner etablera sig åtminstone en del innan eventuell hetta och torka slår till.

Boka en rådgivning

Vill du skapa din trädgård själv men har fastnat med någon del? Vet inte var du ska börja? Eller behöver hjälp med design av din trädgård?

Då kan vi börja med en rådgivning.

Tips 3: Plantera vedartade växter först

Plantera buskar mm först och vänta en eller två säsonger för att plantera perennerna runtomkring. Detta gör att du kan täcka marken ordentligt runt varje växt (se nästa tips) och att det finns mindre konkurrens om vatten under tiden buskarna etablera sig på växtplatsen.

Tips 4. Täck marken för att förhindra avdunstning

Täck marken kring busken med organiskt material. Detta förhindrar avdunstning och dessutom gör att eventuellt regnvatten har lättare att sjunka ner i jorden (då ytan alltid är ”lucker” med ett täcke av organiskt material. Några exempel på organiskt material som kan vara lämpligt:

 • halm 
 • träflis (eller täckbark)
 • löv
 • fårull

Jag har hört att sork kan gynnas av ett täcke av halm, medan de inte verkar gillar träflis så mycket.

Nackdelen med träflis/täckbark är att den är svårare att ta bort och riskerar därmed att blandas ner i jorden om du senare vill förbättra jorden eller planterar mer växter. Okomposterad träflis/täckbark som blandas med jord tar sedan näring från jorden runtomkring när den bryts ner. Detta är inte ett problem när träflis ligger ostört i ett lager ovanpå jorden.

Täck marken med organiskt material för att förhindra avdunstning och därmed minska bevattningsbehovet. Det är inte så ofta jag fotar marktäckning, men härhar en del marktäckningsmaterial kommit med på en foto av en trädgårdsnattviol som blommade redan första året.
Det är inte så ofta jag fotar marktäckning, men här har en del marktäckningsmaterial kommit med på en foto av en trädgårdsnattviol som blommade redan första året.

Tips 5. Välj unga exemplar.

Plantera yngre (dvs mindre) exemplar av dina träd och buskar. Detta eftersom rotklumpen på yngre växter inte är lika stor som roklumpen på sina äldre artfränder. Ett mindre rotsystem kräver inte ju lika mycket vatten för att få en ordentlig rotblöta.

Dessutom har den yngre växten haft mindre tid på plantskolan att vänja sig med goda förhållanden. Detta gör att den kan ha lättare att anpassa sig till förhållanden på den nya växtplatsen. Det kan till och med vara så att större exemplar blir så pass stressade av transport, plantering och livet på den nya växtplatsen att de stannar av i tillväxt. Detta kan ske till den grad att ett mindre exemplar av samma art hade kunnat växa om den.

Tips 6. Terrassera jorden för att hålla kvar vattnet

Kan du på något sätt forma jorden eller lägga någonting (stenar eller trästockar) för att säkerställa att vattnet stannar kvar vid gropen (och inte rinner undan)? T.ex en upphöjd ring av jord runt planteringsgropen hjälper till att hålla vattnet på plats. Om planteringsgropen är på sluttande mark är det nog bättre att försöka ”terrassera” planteringsgropen med hjälp av stenar eller död ved för att hålla jorden på plats.

På detta sätt underlättar du både för växterna att ta tillvara på eventuell regn och för att göra bevattningstillfällen mer effektiv.

Tips 7. Vattna smart

Detta gäller alla sorters växter hela tiden. Se eget avsnitt om att vattna smart som kommer lite längre ner i inlägget.

Minska bevattningsbehov vid plantering av perenner som vill ha ett gott liv

Vad är perenner som vill ha ett gott liv? Jo, det är perenner som vill ha bra trädgårdsjord, som är näringsrik och lagom fuktighetshållande. Det vill säga, det är de flesta perenner.

Tips 1: Jordförbättra ordentligt för att minska bevattningsbehov.

Se Tips 1 ovan. Samma gäller för perenner. 

Tips 2: Plantera dina perenner (tidig) höst (Plan A) eller tidigt på säsongen (Plan B)

Planera, om möjligt, plantering av dina perenner till precis i slutet av sommaren när luftfuktigheten börjar öka (samma råd som för träd och buskar). Då har dina växter nytta av både höstens och vårens fukt. Beroende på hur hösten blir kan du ändå behöva vattna en del strax efter plantering, men det är inte alls lika stressande för växterna som det är att komma till nya växtplatsen strax innan sommarens (eller vårens) torka och hetta slår till. 

Många perenner kan du även plantera senare på hösten. Kolla vad som gäller för växterna du planerar att plantera! Särskilt prydnadsgräs och till viss del lavendel (och dyl.) ska inte planteras alltför sent. 

Vid plantering sent på hösten och om växter inte har hunnit rota sig innan vinter, kan du få så kallade frost-rise dvs att tjälen trycker upp växten. Då ska man vara där så snart tjälen går ur på våren och trycker ner igen (gäller perenner).

Näst bäst är att plantera tidigt på säsongen i hopp om att växterna hinner etablera sig åtminstone en del innan eventuell hetta och torka slår till.

Tips 3. Täck marken kring perennerna för att förhindra avdunstning

Täck jorden mellan plantorna med t.ex löv (eklöv kan vara lite för mycket av det goda). Jag kan tänka mig att fårull är en bra marktäckning mellan perenner också – det ska ju hålla bort både sniglar och rådjur. 

Varför täcka med löv (och inte täckbark) kring perennerna? Jag tycker att täckbark är lite jobbigt i en perennplantering – man måste ju skrapa bort täckbarken för att förbättra jorden annars tar den oförmultnade täckbark näring från jorden för att förmultna (om den hamnar i jorden istället för bara på jorden) Och att skrapa bort täckbark i en perennplantering är väldigt pilligt.

Tips 4. Vattna smart

Detta gäller alla sorts växter hela tiden. Se eget avsnitt om att vattna smart som kommer lite längre ner i inlägget.

Minska bevattningsbehov vid plantering av torktåliga perenner

Torktåliga perenner:

 • Är ofta ganska dåliga på att konkurrera med ogräs – i torra och fattiga jordar finns det inte så mycket ogräs att konkurrera med. Därför har en torktålig perenn strategin att satsa på att klara torka (istället för att konkurrera med ogräs). Detta syns oftast i små blad med hårig eller hård yta.
  • Har oftare större problem med vinterfukt än vid sommartorka
  • MEN behöver ändå vatten under etablering

Därför ska man inte jobba alltförmycket med jordförbättring eller marktäckning. Detta eftersom dessa åtgärder gör jorden mer näringsrik på sikt och kan därmed gynna ogräs till bekostnad av växterna du vill egentligen ha. Det kan räcka att blanda i lite barkmull om du vil göra jorden lite mer lucker (för att bättre kunna ta emot regnvattnet)

Ett alternativ för att täcka jorden för att hålla kvar fukt men inte öka näringsinnehållet är att täcka med t.ex 2-6 makadam. I min erfarenhet fungerar detta utmärkt för att minska bevattningsbehov för nyplanterade perenner.

Annars gäller samma tips som för vanliga perenner

Närmast i bilden syns indisk fingerört där jorden är täckt med grus (2-6 makadam). Dessa plantor blev både större och klarade sig längre utan vatten än de som jag planterade i jord (utan marktäckning) i rabatten bakom.

Vattna smart

 • Kolla hur fuktig/torr jorden är, både på ytan och en bit ner. Gör detta både innan och efter du vattnar så du lär dig hur mycket du ska vattna.
  • Vattna jorden (inte bladen)
  • Använd helst vattenkanna (för att ha koll på mängden vatten)
  • Vattna mycket när du vattnar – jorden ska bli fuktig på djupet. 
  • Följande är inte ett problem om du har täckt jorden, men annars:
   • Luckra jorden innan du vattnar 
   • Om jorden är torr när du vattnar, kör dubbelvattning
  • Om du har automatisk bevattning är dropp- eller fuktslang bäst (hellre än vattenspridare)
  • Du kan även skugga extra om det kommer bli väldigt varmt mellan vattningarna (t.ex genom att hänga upp en strategiskt placerad skuggväv)
  • Vattna på morgonen eller kvällen för minskad avdunstning
En till perenn som är populär med insekter och torktålig när den är etablerad - kantnepeta (Nepeta x faassenii). Att plantera växter som passar till växtplatsen är väldigt viktig om du vill minska bevattningsbehov i din trädgård.
En till perenn som är populär med insekter och torktålig när den är etablerad – kantnepeta (Nepeta x faassenii)

Läs Vattentänk – att spara och ta tillvara vatten i trädgården

Missa inga blogginlägg!

Nicky English Trädgardsarkitekt

Hej!

Jag som skriver bloggen heter Nicky och är trädgårdsarkitekt. Jag är även utbildad i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling. Vad roligt att du hittade hit!

På bloggen skriver jag om biologisk mångfald, ätbara perenner och skogsträdgårdar, jord och vatten och trädgårdsfilosofi.

Jag erbjuder rådgivning och mentorskap för dig som vill skapa trädgården själv men behöver stöd. Och jag erbjuder även trädgårdsdesigntjänster.

Prenumerera gärna på nyhetsbrevet! Det kommer en gång i månad med tips, inspiration, experiment och filosoferande om att skapa ett ätbart mångfaldsparadis. 

Välkommen!

Varma hälsningar
Nicky English.

Dela till dina vänner…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Grubby Gardens Logo

Prenumerera

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Få info om nya blogglinlägg varje månad.

Tack för din prenumeration! Håll utkik i din brevlåda för en e-post från nicky@grubbygardens.se.