Miljöpolicy

Summering

Grubby Gardens miljöpolicy genomsyrar verksamheten och vävs in i alla produkter jag levererar – ritningar, dokument och råd. Jag söker kontinuerligt efter information och nya lärdomar för att hjälpa oss gynna biologisk mångfald och minska miljöpåverkan i våra trädgårdar. 

Eftersom Grubby Gardens är i huvudsak ett kunskapsföretag betyder det att en väsentlig del av företagets miljöpåverkan kommer som ett indirekt resultat av innehållet i mina tjänster. Därutöver möter jag även mina kunder, gör uppmätningar på plats, inhandlar växter och utför planterings- och ibland skötselarbete hos mina kunder. Jag har även strategier för att minska miljöpåverkan från dessa aktiviteter. 

En trädgårds livstid

En trädgård kan, över sin livstid, innebära både en belastning på miljön och en förbättring av miljön. Till exempel, använder du kanske en grävskopa för anläggning som orsakar utsläpp av växthusgaser, dvs en miljöbelastning. Men, genom att göra detta, ersätter du delar av en gräsmatta (som är mest en miljöbelastning) med växter som lagrar växthusgaser och gynnar biologisk mångfald för lång tid framöver. Generellt tänker jag att det kan vara en miljöfördel att använda resurser nu som kan leda till en långvarig förbättring för miljön i en trädgård.

För övrigt är fördelarna med att kunna skörda egen frukt och grönsaker eller plocka egna blommor långt mer än bara den miljöbesparingen det innebär att slippa ”importera” dessa varor från utanför trädgården.

Ritningar och råd från Grubby Gardens

Grubby Gardens har en tydlig och stark fokus på att försöka förbättra situationen för biologisk mångfald i våra trädgårdar. Men allting hänger ihop – det går ju inte att tänka på biologisk mångfald utan att samtidigt tänka på miljö- och klimatpåverkan.

Förutom estetiska och funktionella aspekter, ingår det i en trädgårdsdesign från Grubby Gardens att hjälpa dig med:

 • Att skapa ett fungerande kretslopp. Dvs att designa ett system för att omvandla mat och/eller trädgårdsavfall till värdefull jordförbättring.
  Miljöfördel: förbättrat mikroliv och minskade transporter/produktion/paketering av jordförbättringsprodukter över tid.
 • Att hitta den bästa lösningen för insamling och/eller infiltration av regnvatten.
  Miljöfördel: minskat behov av kranvatten till bevattning. Minskad belastning på dagvattensystemet. Med vissa lösningar skapar vi även värdefulla ekosystem som gynnar biologisk mångfald.
 • Att välja material och eventuell ytbehandling. Att tänka igenom materialens funktion, estetik och kostnad självklart, men att också försöka utvärdera dess miljöpåverkan i termer av produktion, transport och underhåll under sin livscykel.
  Miljöpåverkan: Komplicerad. Återbruk har minst påverkan, men är ju inte alltid möjligt eller önskvärt.
 • Att skapa så många olika biotoper som möjligt för att gynna biologisk mångfald på olika sätt.
  Miljöfördel: En förbättrad situation för biologisk mångfald men också en förbättrad balans i din trädgård som på sikt kan leda till mindre eller färre angrepp av t.ex skadeinsekter.

Jag har stor nytta av min utbildning i permakultur i alla dessa frågor. 

Grubby Gardens direkt fysiska miljöpåverkan

Jag jobbar ifrån ett kontor i vårt hem och använder familjens bil.

Transport

Jag åker runt, när det behövs, i vår elbil.

För arbetsmöten med kollegor och kundmöten där jag inte behöver vara fysiskt på plats använder jag Zoom. Förutom att det sparar på miljön och tid, ger detta ökade möjligheter att hålla en närmare kontakt med avstämningar precis när de behövs!

Uppvärmning och el

Bilen och huset drivs delvis av el köpt av Telge Energi (sol, vind och vatten) och delvis från våra egna solceller.

Verktyg

Det är ytterst sällan jag själv använder något annat än handverktyg i kunders trädgårdar. De få verktyg som jag använder är el- eller batteridriven.

Växter

Jag köper de allra flesta träd, buskar och perenner från Stångby Plantskola (länken går till deras miljöpolicy).